Conference: Mountains in Cartography 2021

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze
Instytut Nauk Historycznych Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Śląskiego Uniwersytetu w Opawie
Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Hradcu Králové

Zapraszają na konferencję: Góry w kartografii, Jelenia Góra, 16–18 września 2021

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, historyków sztuki, geografów, archiwistów a także przedstawicieli innych dyscyplin, którzy w swoich badaniach zajmują się dawnymi mapami (do końca XX w.) oraz tematyką prezentacji gór i obszarów wyżynnych na przestrzeni wieków. Interesować będą nas szczególnie zagadnienia:

  • Sudety w kartografii
  • Sposoby prezentacji rzeźby gór na mapach
  • Techniki pomiarowe obszarów górskich, zwłaszcza zależność między rozwojem narzędzi geodezyjnych a precyzją informacji na mapie
  • Góry jako element prezentacji pograniczy
  • Militarne aspekty gór i ich odzwierciedlenie na dawnych mapach
  • Powiązania między mapą a tekstem

Nie wykluczamy innych obszarów tematycznych, przy czym podstawowym kryterium kwalifikacji będzie dawna mapa i góry, jako element jej treści poddany analizie.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze. Trzeciego dnia konferencji planowana jest wycieczka naukowa do Czech i zapoznanie się ze zbiorami kartograficznymi wybranych archiwów i muzeów czeskich. Dopuszczamy możliwość wygłaszania referatów w jęz. polskim, czeskim oraz językach kongresowych. Zgłoszenia tematów prosimy przesyłać do 1 lipca 2021 na adres: zespol@maphist.pl.
Po konferencji planowane jest wydanie przedstawionych referatów w formie monograficznej publikacji recenzowanej (wyd. Instytut Historii Nauki PAN).
Wysokość opłaty konferencyjnej oraz adresy polecanych hoteli organizatorzy podadzą w późniejszym terminie w odrębnym komunikacie.

Komitet organizacyjny:
Bogusław Czechowicz
Beata Konopska
Ivo Łaborewicz
Radosław Skrycki

See: Conference announcement: Mountains in Cartography, Jelenia Góra, 16–18 Sept. 2021 (PDF, in Polish).