XXXIII OKHK w Supraślu 2020 – komunikat 3

PDF Komunikat nr 3

Szanowni Państwo, dziękujemy za zgłoszenia referatów oraz chęć uczestnictwa w

XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii
Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury
(Supraśl 16–18 września 2020)

 

 

 

Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł lub 100 zł (ta druga kwota dotyczy studentów i doktorantów występujących w sesji 1 i 2) do 10 sierpnia 2020 r. Ostateczny program konferencji zostanie podany po zweryfikowaniu wniesionych opłat 15 sierpnia 2020 r.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto:
Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00–330 Warszawa
nr 93 1130 1017 0020 1466 8520 0002

z dopiskiem: XXXIII OKHK, imię i nazwisko uczestnika

Jednocześnie prosimy o rezerwowanie noclegów w Hotelu Supraśl (http://hotelsuprasl.com/) do końca lipca pisząc na adres recepcja@hotelsuprasl.com z dopiskiem „konferencja kartograficzna”. Koszt jednego noclegu dla uczestników konferencji wynosi 110 zł w pokoju 2-osobowym i 180 zł w pokoju 1-osobowym.

Organizatorzy pokrywają koszt noclegów w tym hotelu z 16/17 i 17/18 września w cenie pokoju 2-osobowego (110 zł za noc). Kwota przekraczająca 220 zł, wynikająca z zamówienia pokoju 1-osobowego lub dłuższego pobytu, wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty hotelowej (różnicy) przez uczestników konferencji. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie turystyczne Supraślem (również we wrześniu) oraz ograniczenia w liczbie miejsc noclegowych w hotelu, sugerujemy zamawianie noclegów najpóźniej do końca lipca 2020 r.

Wszelkie uwagi dotyczące programu konferencji prosimy dosyłać do 10 sierpnia 2020 r. na adres: konferencjakartograficzna@gmail.com lub karollopatecki@gmail.com.

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ważne

Dołączamy link do pobrania kartki dotyczącej posiłków oraz planowanej wycieczki. » Plan posiłków i wycieczki uczestnika.
Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie na adres: konferencjakartograficzna@gmail.com (do końca lipca).

Wstępny program konferencji

16 IX 2020 (środa)

13.00 – Uroczyste otwarcie
13.15–13.45 – Wykład inauguracyjny: Jakub Niedźwiedź, O pożytkach studiowania literatury i kartografii
13.45–14.05 – Marzena Liedke, Profesor Stanisław Alexandrowicz – wspomnienie o historyku kartografii dawnej Rzeczpospolitej

Sesja 1 (studencka)
14.05–14.20 – Michał Makus, Mapa Agryppy, Res geste Divi Augusti i kontrola nad rzymskim orbis terrarum
14.20–14.35 – Monika Kozłowska-Szyc, Znajomość ziemi – gleboznawstwo w świetle wczesnonowożytnych podręczników agrarnych
14.35–14.50 – Robert Mieleszczyk, Jana Andrzeja Morsztyna mapa trunków europejskich
14.50–15.05 – Marta Kupczewska, Itinerarium wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego z Kijowa do Zamościa, 4–21 XI 1619 r.

15.05–15.30 – dyskusja
15.30–16.30 – obiad

Sesja 2 (studencka)
16.30–16.45 – Karolina Kwaśna, Being the first that ever was here cut… Mapa Nowej Anglii, a może opowieść o kłopotach Anglików
16.45–17.00 – Jakub Grodzki, Zakres terytorialny dystryktu podlaskiego Kościoła ewangelicko-reformowanego w pierwszej połowie XVII w.
17.00–17.15 – Tomasz Tarasiuk, Z miarką przez Pomorze: kataster szwedzki, czyli najdawniejsze mapy katastralne Pomorza
17.15–17.30 – Tomasz Królik, Tomasz Panecki, Ocena wiarygodności tzw. szkiców parafialnych K. Perthéesa na przykładzie sieci osadniczej powiatu gostyńskiego
17.30–17.45 – Katarzyna Lisiecka, Romantyczna wizja granic Polski. Mapa Pomorza (i Nowej Marchii) Jędrzeja Słowaczyńskiego

17.45–18.15 – dyskusja
19.00 – uroczysta kolacja

17 IX 2020 (czwartek)

Sesja 3 (przełom XVI/XVII w.)
9.00–9.20 – Marion Rutz, Dynamika odwrotów – porównanie chorografii Polski i Litwy w atlasach Orteliusa, Mercatora i Blaeu’a
9.20–9.40 – Radosław Skrycki, Mapa jako książka. O ramie wydawniczej, dedykacjach i nietypowym przypadku Eilharda Lubinusa
9.40–10.00 – Karol Łopatecki, Jak Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się „mocarstwem europejskim”: rola atlasu Orteliusa (1570) i chorografii Blaise de Vigenère (1573)
10.00–10.20 – Grzegorz Franczak, Papierowe księstwo. Mapa Descriptio Ducatus Polocensis Stanisława Pachołowieckiego (1580) jako tekst polsko-moskiewskiego sporu o hegemonię w Europie Wschodniej

10.20–10.50 – dyskusja

Sesja 4 (literatura)
10.50–11.10 – Elżbieta Konończuk, Mapa jako narzędzie geopoetyki
11.10–11.30 – Dariusz Chemperek, Kochanowski w Zamchu (?). Utwory zamechskie w świetle genealogii i kartografii krytycznej
11.30–11.50 – Tomasz Mojsik, Przestrzeń świata greckiego w literaturze rzymskiej: zmiana perspektyw czy kreatywna adaptacja?
11.50–12.10 – Aleksandra Wójtowicz, Mapa jako narzędzie w badaniach geokrytycznych – przypadek Berenta

12.10–12.40 – dyskusja
12.40–13.20 – przerwa kawowa

Sesja 5 (literatura)
13.20–13.40 – Kamil Nieścioruk, Na początku było słowo. A potem mapa. O roli kartografii w subkreacji Tolkiena, tolkienistyce i posttolkienistyce
13.40–14.00 – Igor Piotrowski, Podróż do kresu mapy. Rajza Mirona Białoszewskiego w kontekście dekonstrukcji kartografii
14.00–14.20 – Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Mapa Issaka Tiriona a „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk
14.20–14.40 – Dorota Siwicka, Wierna mapa. Podróż Konstantego Tyszkiewicza po rzece Wilii

14.40–15.10 – dyskusja
15.10–16.10 – przerwa obiadowa

Sesja 6 (kartografia ziem polsko-litewskich XVII-XVIII wiek)
16.10–16.30 – Rostyslav Sossa, Polityczne i administracyjne granice ziem ukraińskich w pracach G. Beauplana
16.30–16.50 – Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Marzena Liedke, Religijna i gospodarcza geografia Wilna w pierwszej połowie XVII w. (w świetle rejestrów domów z 1636 i 1639 r.)
16.50–17.10 – Bogusław Dybaś, Problematyka fortyfikacyjna w opisach do mapy Miega (1779–1783)
17.10–17.30 – Bogumił Szady, Między tekstem a mapą. „Geograficzno-statystyczne opisanie parafiów Królestwa Polskiego” Karola Perthéesa z 1790 r.
17.30–17.50 – Joanna Ziółkowska-Krzywda, Piórkiem po mapie – 30 lat Szkoły Rycerskiej na Atlasie Leonharda Eulera

17.50–18.20 – dyskusja
18.30 – obrady Zespołu Historii Kartografii
19.30 – kolacja

18 IX 2020 (piątek)

Sesja 7 (dzieje powszechne)
9.00–9.20 – Bogdan Burliga, Google Maps na niemal 1500 lat przed Google Maps: kontekst mozaikowej mapy z Madaby
9.20–9.40 – Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Supryn, Szukając liter, szukając słów. Możliwości wykorzystania technik analitycznych i procesów konserwatorskich w uczytelnieniu tekstów w zabytkach kartograficznych na przykładzie mapy A. Hindenberga IXNOOPΘΓPAΦIA PLESNIACA (Pszczyna 1636r)
9.40–10.00 – Anna Kołos, „Et ultimi ad auroram Seres”. Mapowanie Chin od średniowiecza do XVII wieku
10.00–10.20 – Anna Pastorek, Bitwa morska pod Downs (1639 r.) – mapa, tekst, ryciny
10.20–10.40 – Paweł Krokosz, Dawne mapy historyczne – uzupełnienie syntez dziejów Rosji z XVIII–XIX w.

10.40–11.00 – dyskusja
11.00–11.30 – przerwa kawowa

Sesja 8 (XIX i XX wiek)
11.30–11.50 – Tomasz Olenderek, Tekst towarzyszący mapie w kartografii leśnej Królestwa Polskiego
11.50–12.10 – Bogdan Wolak, Chorografia „Geografii polskiej Warmii” W. Barczewskiego w ujęciu jakościowym i ilościowym
12.10–12.30 – Lucyna Szaniawska, Objaśnienia treści map tematycznych na przykładzie map wojennych 12 Kompanii Geograficznej
12.30–12.50 – Leszek Opyrchał, Mapa jako bohater filmu „Złoto MacKenny”

12.50–13.10 – dyskusja

Referat zamykający i podsumowanie konferencji
13.10–13.40 – Beata Konopska, Rola tekstu w pracy nad dawną mapą. Refleksje warsztatowe

13.40–14.40 obiad
14.50 – wycieczka
20.00 – kolacja

Dojazd Białystok – Supraśl

Z dworca PKP w Białymstoku do Supraśla jest około 16 km. Pomiędzy tymi dwoma miastami nie ma połączenia kolejowego, jest za to siatka połączeń autobusowych. Dworzec autobusowy znajduje się po drugiej stronie dworca PKP. Należy przejść po kładce nad torami.

Lista przydatnych linków:
http://www.suprasl.podlasie.pl/index.php/jak-dojechac-do-suprasla
https://www.pksnova.pl/pl
https://www.pksnova.pl/pl/dla-podroznych/rozklad-jazdy
https://www.busy-krk.pl/suprasl-bialystok/