S. Alexandrowicz Award 2022

Komunikat o rozstrzygnięciu drugiej edycji konkursu za rok 2022

W piątek, 9 grudnia 2022, została rozstrzygnięta trzecia edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Alexandrowicza za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii. Organizatorem wydarzenia i fundatorem Nagrody jest Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk im. L. i A. Birkenmajerów.
Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów I i II stopnia, a jego celem jest promowanie badań nad dawną kartografią oraz zachęcenie studentów do podejmowania zagadnień z zakresu szeroko rozumianej historii kartografii. Zgłoszone prace nie muszą dotyczyć dawnych map bezpośrednio. Warunkiem jest ich wykorzystanie jako zasadniczych materiałów źródłowych.
Komisja konkursowa zdecydowała się nie przyznawać w tym roku nagrody głównej. Jednocześnie wyróżniono pracę p. mgr Magdaleny Chudek wykonaną w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Marzenny Ciechańskiej. Tytuł pracy: „Wybrane zagadnienia dotyczące drukowanych map przedstawiających Rzeczpospolitą Obojga Narodów w II połowie XVIII w.” (część teoretyczna) i „Zagadnienia konserwacji i restauracji drukowanej mapy ogólnogeograficznej Carte générale et nouvelle de toutte la Pologne du Grand Duché de Lithuanie et des pais limitrofes autorstwa Bartolomeo Folina, wydanej po 1772 r. ze zbiorów Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie” (część konserwatorska).
Autorka wyróżnionej pracy wykazała się wnikliwością w zgłębianiu tematyki map dawnych, przejawiając tym zainteresowanie dawną kartografią, czyli problematyką nie będącą podstawowym tematem jej studiów z zakresu konserwacji dzieł sztuki. Komisja podkreśla dużą szczegółowość i obszerność przekazanej wiedzy (zwłaszcza w części teoretycznej pracy), choć jednocześnie zwraca uwagę na brak syntezy informacji. W części praktycznej Laureatka opisała zastosowane rozwiązania konserwatorskie, wykazując duże zaangażowanie i skrupulatność w dokumentowaniu wykonanych czynności. Zaletą pracy jest także zwrócenie uwagi historykom kartografii na specyfikę prac dyplomowych z zakresu konserwacji, ich obszerność i złożoność oraz konieczność zgłębienia przez Autorkę zagadnień związanych z mapami dawnymi. Serdecznie gratulujemy!
Autorka nagrodzonej pracy otrzyma dyplom. Zespół Historii Kartografii planuje także seminarium, którego elementem będzie prezentacja konkursu oraz laureatki.
Już dziś zapraszamy wszystkich studentów do udziału w edycji przyszłorocznej!
Więcej na stronie (http://www.maphist.pl) i FB Zespołu (https://www.facebook.com/zhkihnpan).