Konferencje

Ogólnopolskie Konferencje Historyków Kartografii

 • I OKHK, 22 listopada 1975 r. Wrocław, współorganizator Pracownia Atlasu Historycznego Ziem Zachodnich Instytutu Historii PAN. Temat: Dokładność map polskich z XV–XVII wieku na tle kartografii europejskiej, dzieje piśmiennictwa kartograficznego, dzieje kartografii turystycznej i hydrograficznej, metody opracowywania map w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, wreszcie polonica kartograficzne w RFN.
 • II OKHK, 5–6 listopada 1976 r. Warszawa, współorganizator Komisja Kartograficzna PTG. Temat: Dorobek kartograficzny ośrodka warszawskiego.
 • III OKHK, 21–22 października 1977 r. Kraków, współorganizator Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH im. Stanisława Staszica. Temat: Szeroko pojęte zagadnienia z dziejów historii kartografii.
 • IV OKHK, 13–14 października 1978 r. Toruń, współorganizator Instytut Historii i Archiwistyki UMK, patronat Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Temat: Przechowywanie map w archiwach, najnowsze odkrycia z dziedziny historii kartografii.
 • V OKHK, 12–13 października 1979 r. Wieliczka, współorganizator Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Temat: Kartografia górnictwa solnego.
 • VI OKHK, 10–11 października 1980 r. Poznań, współorganizator Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego. Temat: Plany miast i mapy hydrograficzne, dorobek kartografii wojskowej Królestwa Polskiego w latach 1815-1831.
 • VII OKHK, 15–16 września 1981 r. Kraków, współorganizator Biblioteka Jagiellońska. Temat: Dzieje kartografii tematycznej Karpat.
 • VIII OKHK, 28–29 listopada 1982 r. Warszawa, współorganizator Muzeum Ziemi PAN. Temat: Problemy kartografii tematycznej, zagadnienia metodologiczne związane z opracowywaniem dawnych map, nowe badania z zakresu historii kartografii.
 • IX OKHK, 12–13 października 1984 r. Warszawa, współorganizator Zespół Historii Nauk Leśnych IHNOiT PAN. Temat: Mapy leśne.
 • X OKHK, 8–9 października 1985 r. Lublin, współorganizatorzy: Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa Instytutu Historii UMCS, Komitet Nauk Pomocniczych Historii PAN oraz Komisja Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Zarządu Głównego PTH. Temat: Potrzeby i rozwój badań nad kartografią staropolską.
 • XI OKHK, 16–18 października 1986 r. Wrocław, współorganizatorzy: Zakład Kartografii Instytutu Geograficznego UWr. oraz PPWK Oddział Wrocław. Temat: Eugeniusz Romer oraz wydawnictwo „Książnica-Atlas”.
 • XII OKHK, 16–17 października 1987 r. Toruń, współorganizator: Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Temat: Kartografia forteczna. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XIII OKHK, 12–13 października 1989 r. Jelenia Góra, współorganizator: Karkonoskie Towarzystwo Naukowe. Temat: Kartografia sudecka.
 • XIV OKHK, 17 listopada 1993 r. Wrocław, współorganizator: Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Temat: Mapy na medalach. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XV OKHK, 17–18 listopada 1994 r. Wrocław, współorganizatorzy: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Muzeum Historyczne we Wrocławiu. Temat: Dzieje i dorobek oficyny wydawniczej Karola Fleminga w Głogowie. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XVI OKHK, 29–30 września 1995 r. Olsztyn, współorganizatorzy: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur, Archiwum Państwowe w Olsztynie i Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Temat: Kartografia Prus Wschodnich. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XVII OKHK, 6–7 września 1996 r. Szczecin, współorganizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Temat: Mapy Pomorza Zachodniego oraz południowego Bałtyku. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XVIII OKHK, 21–22 listopada 1997 r. Warszawa, współorganizator: Biblioteka Narodowa. Temat: Kartografia Królestwa Polskiego 1815–1918. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XIX KHK, 10–12 września 1998 r. Wrocław, współorganizatorzy: Urząd Miejski Wrocławia i Biuro Rozwoju Wrocławia. Temat: Rola mapy w pracy historyka. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XX OKHK, 13–15 kwietnia 2000 r. Polanica Zdrój. Temat: Konferencja jubileuszowa poświęcona profesorowi Bolesławowi Olszewiczowi (1893–1972) oraz podsumowaniu 25-letniego dorobku Zespołu Historii Kartografii. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXI OKHK, 25–29 września 2001 r. Krasiczyn, współorganizatorzy: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Biblioteka Jagiellońska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Przemyślu. Temat: Kartografia Galicji 1772–1918. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXII OKHK, 11–13 października 2007 r. Pobierowo, współorganizator: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Temat: Dawna mapa jako źródło wiedzy o świecie. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXIII OKHK, 24–26 września 2009 r. Warszawa, współorganizatorzy: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Temat: Dawna kartografia miast. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXIV OKHK, 23–25 września 2010 r. Chojna, współorganizatorzy: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie. Temat: Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXV OKHK, 15–17 września 2011 r. Poznań, współorganizatorzy: Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Temat: Przestrzeń na dawnych mapach. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXVI OKHK, 13–15 września 2012 r. Warszawa, współorganizatorzy: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Temat: Kamienie milowe w kartografii. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXVII OKHK, 19–21 września 2013 r. Lublin, współorganizatorzy: Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne o. Lublin oraz Archiwum Państwowe w Zamościu. Temat: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXVIII OKHK, 18–20 września 2014 r. Szczecin, współorganizatorzy: Uniwersytet Szczeciński – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Historii Nauki PAN – Zespół Historii Kartografii. Temat: Kartografia morska i krain nadmorskich. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXIX OKHK, 24–26 września 2015 r. Wrocław, współorganizatorzy: Pracownia Atlasu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat: Mapa jako narracja interpretacyjna. W 40-lecie działalności Zespołu Historii Kartografii PAN. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXX OKHK, 13–15 października 2016 r. Toruń, współorganizator: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat: Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXXI OKHK, 19–21 października 2017 r. Warszawa–Nieborów, współorganizator: Muzeum Warszawy. Temat: Dawne mapy i atlasy historyczne. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXXII OKHK, 11–13 października 2018 r. Warszawa, współorganizatorzy: Muzeum Warszawy, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Temat: Mapa w służbie państwa. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXXIII OKHK, 16–18 września 2020 r. Supraśl (k. Białegostoku), współorganizatorzy: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Temat: Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury. » Zobacz galerię zdjęć.
 • XXXIV OKHK, 13–15 października 2022 r. Toruń, współorganizatorzy: Katedra Historii Wojskowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Twierdzy Toruń oraz Katedra Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Temat: Fortyfikacje na dawnych mapach. » Zobacz program konferencji.

Inne spotkania i konferencje Zespołu Historii Kartografii

 • W dniu 13 listopada 2002 r. zwołano specjalne posiedzenie Zespołu Historii Kartografii w Zamku Królewskim w Warszawie, poświęcone wystawie „Imago Poloniae” dr. Tomasza Niewodniczańskiego, połączone z jej zwiedzaniem. » Zobacz galerię zdjęć.
 • W dniu 26 XI 2009 r. zorganizowano w Gorzowie Wielkopolskim Konferencję Historyków Kartografii pt.: Cartographia confinium. Zachodnie i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii. Organizatorami byli: Zespół Historii Kartografii Instytutu Historii Nauki PAN, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego. Konferencji towarzyszyła wystawa Dawna kartografia w zbiorach WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim. » Zobacz galerię zdjęć.