Seminars

Otwarte internetowe seminaria Zespołu Historyków Kartografii

  • I otwarte internetowe seminarium ZHK zatytułowane „Zniekształcenia map dawnych” odbyło się w dniu 8 grudnia 2020. Skorzystano z platformy MSTeams (http://tiny.cc/h6x5tz), a zarejestrowane efekty można obejrzeć na Youtube. Szczegóły dostępne są na dołączonym plakacie oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.
  • II otwarte internetowe seminarium ZHK zatytułowane „Badania i wykorzystanie dawnych map” odbyło się 10 marca 2022 o godz. 11 na platformie MSTeams, a zarejestrowane efekty można obejrzeć na na Youtube. Szczegóły dostępne są na dołączonym plakacie oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.
  • III otwarte internetowe seminarium ZHK zatytułowane „Zagadnienia konserwacji map dawnych” odbyło się 7 lutego 2023 o godz. 11 na platformie Zoom. Szczegóły dostępne są na dołączonym plakacie oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.