Professor Julian Janczak

Sorry, this Polish text will be translated soon.

Prof. Julian Janczak
1932–1995

Prof. Julian Janczak był wieloletnim pracownikiem Pracowni Atlasu Historycznego Śląska IH PAN. Kierował też Zespołem Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, pełniąc tę funkcję do swojej śmierci w 1995 roku. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk kartografii i autor licznych map historycznych, znany był również jako badacz i pasjonat dziejów Śląska.

4 października 2012 r. odbyła się konferencja naukowa dedykowana temu wielkiemu humaniście. Zob. program konferencji.