S. Alexandrowicz Award

Ogłoszenie nagrody im. Stanisława Alexandrowicza za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii

Zespół Historii Kartografii, działający przy Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, pragnąc promować badania nad dawną kartografią oraz zachęcać studentów do podejmowania zagadnień z zakresu szeroko rozumianej historii kartografii, ogłasza konkurs na Nagrodę za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii. Patronem Nagrody jest prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz (1931–2015) – wybitny historyk, wieloletni członek i przewodniczący Zespołu.

Konkurs jest przeznaczony dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich wszystkich kierunków kształcenia akademickiego. Szczegóły konkursu znajdą zainteresowani w towarzyszącym niniejszemu ogłoszeniu regulaminie.

» Komunikat o rozstrzygnięciu edycji konkursu za rok 2020
» Komunikat o rozstrzygnięciu edycji konkursu za rok 2021
» Komunikat o rozstrzygnięciu edycji konkursu za rok 2022

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w edycji przyszłorocznej!

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie nagrody im. S. Alexandrowicza
Zgłoszenie do nagrody im. S. Alexandrowicza
Regulamin nagrody im. S. Alexandrowicza
Zgłoszenie do nagrody im. S. Alexandrowicza (do edycji)