Prof. Andrzej Tomczak is died

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 8 lutego 2017 r. w wieku 94 lat
zmarł nasz Mistrz, Nauczyciel, Kolega
Nasz wielki Nauczyciel, Przyjaciel i Mentor
Śp. Profesor
ANDRZEJ TOMCZAK
Pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu w latach 1946–1950 i 1957–1992.
Członek wielu towarzystw i organizacji naukowych oraz społecznych odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości.
W osobie Profesora straciliśmy nie tylko wielkiego Mistrza, Nauczyciela wielu pokoleń archiwistów i historyków, ale także Człowieka, który pozostanie dla nas niedościgłym wzorem.
Cześć Jego pamięci!

Wydział Nauk Historycznych
Instytut Historii i Archiwistyki
UMK w Toruniu

Pożegnanie akademickie odbędzie się w Toruniu 16 lutego 2017 roku o godzinie 11.30 w Foyer Auli UMK przy ul. Gagarina 11. Następnie, o godz. 13.00, odprawiona zostanie Msza Św. w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Panny Marii 2 w Toruniu.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 17 lutego 2017 r. o godz. 13.00  w Kościele Parafialnym w Giecznie k. Zgierza.

Profesor Andrzej Tomczak był członkiem założycielem Zespołu Historii Kartografii PAN.

Prof. Stanisław Alexandrowicz is died

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2015 r.,
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie,
Nasz wielki Nauczyciel, Przyjaciel i Mentor
Profesor
STANISŁAW
ALEXANDROWICZ
Urodzony 5.04.1931 r. w Wilnie, Sybirak, profesor historii Uniwersytetu Poznańskiego,
Białostockiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wieloletni członek i przewodniczący Zespołu Historii Kartografii PAN,
autor fundamentalnych prac o dawnej kartografii Rzeczypospolitej i Litwy

29. PCCH Conference Wrocław 2015

The text is in Polish.

W dniach 24-26 września 2014 roku odbędzie się we Wrocławiu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie Mapa jako narracja interpretacyjna. Konferencję organizują: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas konferencji Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN będzie obchodził jubileusz 40-lecia; w związku z tym hasłem pierwszego dnia obrad będzie „Stan polskich badań nad dziejami kartografii z perspektywy 40 lat działalności Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN”. Obrady drugiego i trzeciego dnia przebiegać będą pod hasłem „Mapa jako zapis zdarzeń przestrzennych – otwarcie na nowe obszary, tematy i metody badań

28. PCCH Conference Szczecin 2014

The text is in Polish.

W dniach 18-20 września 2014 roku odbędzie się w Szczecinie XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie Kartografia morska i krain nadmorskich. Konferencję organizują Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z uwagi na przygotowany przez Zespół Historii Kartografii PAN panel z zakresu historii kartografii, Konferencja będzie częścią odbywającego się w tym czasie w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Zbieżność miejsca i czasu organizacji Konferencji oraz Zjazdu wynika z chęci umożliwienia zainteresowanym wzięcia udziału w obu tych wydarzeniach.

Zebranie Zespołu 7 maja br.

Sorry, this Polish text will be translated soon.

7 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie (Pałac Staszica) odbędzie się zebranie Zespołu Historyków Kartografii. Program zebrania zostanie rozesłany po świętach.
Radosław Skrycki – przewodniczący Zespołu

Posted in Uncategorized

Dr Jarosław Łuczyński is dead

Sorry, this Polish text will be translated soon.

Dnia 2 października 2012 roku zmarł w Toruniu śp. dr Jarosław Łuczyński, członek Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN.
PDF Ph.D. Jarosław Łuczyński necrology (in Polish)

Był autorem referatów i aktywnym uczestnikiem Ogólnopolskich Konferencji Historyków Kartografii:

  • Miasta Rzeczypospolitej na planach i widokach w „Civitates Orbis Terrarum” Georga Brauna i Franza Hogenberga. » 23. PCCH, Warsaw 2009
  • Toruński egzemplarz atlasu Gerarda Mercatora z 1595 roku.
    » 24. PCCH, Chojna 2010
  • Przestrzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie „radziwiłłowskiej” T. Makowskiego (1613) w świetle treści kartograficznej i opisowej.
    » 25. PCCH, Poznań 2011
  • Etapy rozwoju kartografii wielkich miast przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
    » 26. PCCH, Warsaw 2012

Działał na wielu polach, był też nauczycielem i wykładowcą akademickim, dlatego zachowają go w pamięci liczne środowiska – m.in. tak wspominają go harcerze
» http://www.harcerze.zhr.pl/news/124/n/173 (site in Polish).