CONTACT

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Zespół Historii Kartografii
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Poland
Tel. + 48 22 6572 858 (M.Sc. Dorota Kozłowska – Secretary of Team, IHS PAS)
Tel. + 48 22 8390 531 (M.Sc. Jerzy A. Szaniawski – admin)
E-mail: » zespol@maphist.pl