Zebranie ZHK IHN PAN 27 XI 2023

27 listopada 2023 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się kolejne zebranie Zespołu. Głównym powodem było wystąpienie dr hab. Beaty Konopskiej, prof. UMCS, członkini naszego Zespołu, w którym podsumowała projekt „Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych – prezentacja repozytorium tematycznego”. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli także dr hab. Marek Berwiński (prof. UŁ), prof. dr hab. Elżbieta Kościk (UWr), prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (UWr), dr Michał Lupa (AGH) oraz dr Mateusz Zawadzki (UMCS).
Ponadto rozmawialiśmy o sprawach bieżących, w tym o naszym konkursie. Wszystkich czekających na ogłoszenie wyników przepraszamy za opóźnienie i prosimy o cierpliwość.