Nagroda im. S. Alexandrowicza 2020

Komunikat o rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu za rok 2020

W poniedziałek, 17 listopada 2020, została rozstrzygnięta pierwsza edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Alexandrowicza za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii.
Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów I i II stopnia, a jego celem jest promowanie badań nad dawną kartografią oraz zachęcenie studentów do podejmowania zagadnień z zakresu szeroko rozumianej historii kartografii (zgłoszone prace nie muszą dotyczyć dawnych map bezpośrednio).

Laureatem konkursu został p. mgr Mateusz Palczewski za pracę magisterską „Ocena kartometryczności planów miast Polski i krajów sąsiednich wydanych w okresie zimnej wojny” wykonaną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem dr hab. Beaty Konopskiej, prof. UMCS. Laureat wykazał się dobrym warsztatem badawczym, a praca wpisuje się w nurt klasycznych prac z historii kartografii, których tematem jest analiza kartometryczności dawnych map z jednoczesnym sprawnym wykorzystaniem narzędzi GIS. Tematem badań była wielkoskalowa kartografia drugiej połowy XX wieku, a więc okres, w którym zniekształcenia map mają inne niż w przypadku map starszych podłoże i – jako takie – zasługują na głębsze poznanie. Serdecznie gratulujemy!

Autor nagrodzonej pracy otrzyma nagrodę finansową oraz zaproszenie do udziału w najbliższej Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii (organizator pokrywa koszt uczestnictwa). Zespół Historii Kartografii planuje także seminarium online, którego elementem będzie prezentacja konkursu oraz laureata.