O NAS

Zespół Historii Kartografii jest jednostką naukową działającą przy Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zgodnie ze Statutem Instytutu. Celem Zespołu jest inspirowanie, koordynowanie i pomoc w prowadzeniu badań nad historią kartografii, w szczególności ziem polskich, historycznych i współczesnych oraz dawnej Rzeczypospolitej, a także popularyzowanie wiedzy z tego zakresu.
Strona Zespołu Historyków Kartografii ma już swoją wersję na Facebook-u.

IHN PAN ma siedzibę w Pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie