O NAS

Zespół Historii Kartografii jest jednostką naukową działającą przy Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zgodnie ze Statutem Instytutu. Celem Zespołu jest inspirowanie, koordynowanie i pomoc w prowadzeniu badań nad historią kartografii, w szczególności ziem polskich, historycznych i współczesnych oraz dawnej Rzeczypospolitej, a także popularyzowanie wiedzy z tego zakresu.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lutego 2017 r. w wieku 94 lat zmarł nasz Mistrz, Nauczyciel, Kolega, nestor polskich historyków prof. Andrzej Tomczak (nekrolog).

IHN PAN ma siedzibę w Pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie