KONTAKT

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Zespół Historii Kartografii
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Tel. 22 6572 858 (mgr Dorota Kozłowska – sekretarz Zespołu, IHN PAN)
Tel. 22 8390 531 (mgr Jerzy A. Szaniawski – administrator)
E-mail: » zespol@maphist.pl