Członkowie

 • dr Henryk Bartoszewicz (Archiwum Główne Akt Dawnych) PDF CV
 • dr Teresa Bogacz (Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu) PDF CV
 • mgr Aldona Ertman (sekretarz Zespołu w latach 2006-2008) PDF CV
 • prof. Janusz Gołaski (em. prac., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) PDF CV
 • mgr Piotr Grabowski (em. prac., Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie) PDF CV
 • dr Dorota Jutrzenka-Supryn (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) PDF CV
 • dr hab. Andrzej Konias (em. prac. Akademii Pomorskiej w Słupsku) PDF CV
 • dr hab. Beata Konopska (zastępca przewodniczącego Zespołu od 2011 r.) PDF CV
 • mgr Dorota Kozłowska (Instytut Historii Nauki PAN – sekretarz Zespołu) PDF CV
 • dr Kamil Nieścioruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) PDF CV
 • mgr Jerzy Ostrowski (em. prac., Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego) PDF CV
 • mgr Henryk Rutkowski (em. prac., Instytut Historii PAN) PDF CV
 • dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego – przewodniczący Zespołu od 2011 r.) PDF CV
 • dr hab. Bogumił Szady, prof. PAN (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Instytut Historii PAN) PDF CV
 • mgr Lucyna Szaniawska (em. prac., Biblioteka Narodowa) PDF CV
 • prof. Jan Szeliga (em. prac., Uniwersytet Gdański) PDF CV
 • Śp. prof. Andrzej Tomczak (em. prac., Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) PDF CV
 • mgr. Wiesława Werner (em. prac., Instytut Historii Nauki PAN – sekretarz Zespołu w latach 1985-2004) PDF CV
 • dr Paweł Weszpiński (Muzeum Warszawy) PDF CV
 • dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN) PDF CV
 • prof. Zbigniew J. Wójcik (em. prac., Muzeum Ziemi PAN) PDF CV
 • dr Roman Wytyczak (em. prac., Ossolineum we Wrocławiu)

Członkowie honorowi:
prof. Andrew Pernal (Brandon – Kanada), mgr Ewa Szynkiewicz (Ossolineum we Wrocławiu) PDF CV, mgr Jerzy A. Szaniawski (Warszawa), dr Maria Wawryczyn (Lwów – Ukraina), prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Warszawa)