Członkowie

 • dr Henryk Bartoszewicz (Archiwum Główne Akt Dawnych) »Zobacz CV
 • dr Teresa Bogacz (Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu) »Zobacz CV
 • mgr Aldona Ertman (sekretarz Zespołu w latach 2006-2008) »Zobacz CV
 • prof. Janusz Gołaski (em. prac., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) »Zobacz CV
 • mgr Piotr Grabowski (em. prac., Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie) »Zobacz CV
 • dr Dorota Jutrzenka-Supryn (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) »Zobacz CV
 • dr hab. Andrzej Konias (em. prac. Akademii Pomorskiej w Słupsku) »Zobacz CV
 • dr hab. Beata Konopska (zastępca przewodniczącego Zespołu od 2011 r.) »Zobacz CV
 • dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku) »Zobacz CV
 • dr Kamil Nieścioruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) »Zobacz CV
 • mgr Jerzy Ostrowski (em. prac., Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego) »Zobacz CV
 • mgr Dorota Peczlewicz (d. Kozłowska) (Instytut Historii Nauki PAN – sekretarz Zespołu) »Zobacz CV
 • mgr Henryk Rutkowski (em. prac., Instytut Historii PAN) »Zobacz CV
 • dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego – przewodniczący Zespołu od 2011 r.) »Zobacz CV
 • dr hab. Bogumił Szady, prof. PAN (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Instytut Historii PAN) »Zobacz CV
 • mgr Lucyna Szaniawska (em. prac., Biblioteka Narodowa) »Zobacz CV, 2015 oraz 2023
 • prof. Jan Szeliga (em. prac., Uniwersytet Gdański) »Zobacz CV
 • mgr. Wiesława Werner (em. prac., Instytut Historii Nauki PAN – sekretarz Zespołu w latach 1985-2004) »Zobacz CV
 • dr Paweł Weszpiński (Muzeum Warszawy) »Zobacz CV
 • dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN) »Zobacz CV
 • prof. Zbigniew J. Wójcik (em. prac., Muzeum Ziemi PAN) »Zobacz CV

Członkowie honorowi:
prof. Andrew Pernal (Brandon – Kanada), mgr Ewa Szynkiewicz (Ossolineum we Wrocławiu) »Zobacz CV, mgr Jerzy A. Szaniawski (Warszawa), dr Maria Wawryczyn (Lwów – Ukraina), prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Warszawa)