PUBLIKACJE

„Z Dziejów Kartografii” – seria wydawnicza Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN

 • T. 1: pod red. Juliana Janczaka i Zbigniewa Rzepy, Wrocław 1979, ss. 181. »Spis treści
 • T. 2: pod red. Juliana Janczaka i Zbigniewa Rzepy, Wrocław 1980, ss. 181. »Spis treści
 • T. 3: Miasta, pod red. Juliana Janczaka i Andrzeja Tomczaka, Warszawa 1984, ss. 275. »Spis treści
 • T. 4: Karpaty, pod red. Józefa Babicza i Juliana Janczaka, Wrocław 1987, ss. 272. »Spis treści
 • T. 5: Kartografia forteczna, pod red. Andrzeja Tomczaka, Warszawa 1991, XVI, ss. 185, 40 ryc. »Spis treści
 • T. 6: Dorobek polskiej historii kartografii, pod red. Juliana Janczaka i Wiesławy Wernerowej, Warszawa 1993, ss. 137. »Spis treści
 • T. 7: Dwudziestolecie Zespołu Historii Kartografii = The 20th anniversary of the Team for the History of Cartography, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Wiesławy Wernerowej, Warszawa 1995, ss. 205. »Spis treści
 • T. 8: Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii = Territory of the Ancient East Prussia in Cartography, pod red. Piotra Grabowskiego i Jerzego Ostrowskiego, Olsztyn 1997, ss. 229. »Spis treści
 • T. 9: Mapy południowego Bałtyku, pod red. Mieczysława Stelmacha, Szczecin 1997, ss. 225. »Spis treści
 • T. 10: Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915 = Cartography of the Polish Kingdom 1815–1915, pod red. Lucyny Szaniawskiej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2000, ss. 280. »Spis treści
 • T. 11: Mapa w pracy historyka = Map in the historian’s work, pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Wrocław-Warszawa 1999, ss. 243. »Spis treści
 • T. 12: Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza = 19th century Polish cartography in Bolesław Olszewicz’s output, pod red. Wiesławy Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego, Wrocław-Warszawa 2000, ss. 249. »Spis treści
 • T. 13: Kartografia Galicji, pod red. Jerzego Ostrowskiego (w przygotowaniu).
 • T. 14: Dawna mapa jako źródło wiedzy o świecie, pod red. Stanisława Alexandrowicza i Radosława Skryckiego, Szczecin 2008, ss. 399. »Spis treści
 • T. 15: Dawna kartografia miast = Old Cartography of Towns, pod red. Pawła Weszpińskiego i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2011, ss. 592. »Spis treści
 • T. 16: Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa = From the Atlas to the Collection. In 440. Anniversary of the 1st Edition of Abraham Ortelius’ Atlas, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Radosława Skryckiego, Szczecin 2011, ss. 278. »Spis treści
 • T. 17: Kamienie milowe w kartografii = Milestones in the cartography, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Pawła Weszpińskiego, Warszawa 2013, ss. 496. »Spis treści
 • T. 18: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych = Old maps as a source in geographical and historical research, pod red. Beaty Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2014, ss. 360. »Spis treści
 • T. 19: Czterdziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk = The 40th anniversary of the Team for the History of Cartography to the Institute of the History of Science Polish Academy of Sciences, pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Warszawa 2015, ss. 108. »Spis treści
 • T. 20: Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015) = Schools, centers and creators of Polish history of cartography (1945–2015), pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Warszawa 2016, ss. 171. »Spis treści
 • T. 21: „Z Dziejów Kartografii” = “From the History of Cartography”, pod red. Beaty Konopskiej, Waldemara Spallka i Grzegorza Straucholda, Warszawa 2017, ss. 318. »Spis treści
 • T. 22: Dawne mapy historyczne i wojskowe = The Old Historical and Military Cartography, pod red. Beaty Konopskiej, Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego, Warszawa 2018, ss. 374. »Spis treści
 • T. 23: Mapa w służbie odrodzonej Polski = Map in the service of the reborn of Poland, pod red. Beaty Konopskiej i Pawła E. Weszpińskiego, Warszawa 2020, ss. 258. »Spis treści
 • T. 24: Mapa a tekst = Map and text, pod red. Karola Łopateckiego, Warszawa 2022, ss. 656. »Spis treści

Pod patronatem Zespołu i dzięki współpracy jego członków ukazały się również:

 • Bolesław Olszewicz, Kartografia polska XIX w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Wiesławy Wernerowej, t. 1, 2 Warszawa 1998, ss. 528; t. 3 (indeksy), Warszawa 1999, ss. 192
 • Bolesław Olszewicz, Kartografia polska XVIII w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Wiesławy Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2003, ss. 131
 • Bolesław Olszewicz, Kartografia polska XV-XVII w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2004, ss. 96
 • Radosław Skrycki, Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim, Szczecin 2013, ss. 200. »Zobacz plik PDF publikacji
 • Materiały do Słownika kartografów i geodetów polskich, przygotowali do druku: Wiesława Wernerowa i Jan Szeliga, Warszawa 1999, ss. 201
 • Cartographica Poloniae 1570-1930. Katalog źródeł rękopiśmiennych do historii ziem polskich w zbiorach szwedzkich, oprac. Ulla Ehrensvärd, („Studia i Materiały z Historii Kartografii”, Warszawa: Biblioteka Narodowa) Warszawa-Sztokholm 2008, vol. XXI, ss. 336
 • Cartographia confinium. Zachodnie i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, pod red. Edwarda Jaworskiego i Radosława Skryckiego, Gorzów Wlkp. 2009, ss. 142
 • Kartografia morska i krain nadmorskich, pod red. Radosława Skryckiego, Szczecin 2014, ss. 204.
 • Lucyna Szaniawska, An attempt of comparison of the content of woodcut and copperplate maps issued in Europe until the beginning of the 19th century, w: „Polski Przegląd Kartograficzny”, vol. 46, 2014, no. 3, p. 297–306. Plik PDF przygotowany w 2021 r. »Zobacz plik PDF publikacji

Niektóre z publikacji można nabyć w IHN PAN – informacje są podane » na stronie Instytutu.