PUBLIKACJE

„Z Dziejów Kartografii” – seria wydawnicza Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN

 • T. 1: pod red. Juliana Janczaka i Zbigniewa Rzepy, Wrocław 1979, ss. 181.
 • T. 2: pod red. Juliana Janczaka i Zbigniewa Rzepy, Wrocław 1980, ss. 181.
 • T. 3: Miasta, pod red. Juliana Janczaka i Andrzeja Tomczaka, Warszawa 1984, ss. 275.
 • T. 4: Karpaty, pod red. Józefa Babicza i Juliana Janczaka, Wrocław 1987, ss. 272.
 • T. 5: Kartografia forteczna, pod red. Andrzeja Tomczaka, Warszawa 1991, XVI, ss. 185, 40 ryc.
 • T. 6: Dorobek polskiej historii kartografii, pod red. Juliana Janczaka i Wiesławy Wernerowej, Warszawa 1993, ss. 137.
 • T. 7: Dwudziestolecie Zespołu Historii Kartografii, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Wiesławy Wernerowej, Warszawa 1995, ss. 205.
 • T. 8: Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii, pod red. Piotra Grabowskiego i Jerzego Ostrowskiego, Olsztyn 1997, ss. 229.
 • T. 9: Mapy południowego Bałtyku, pod red. Mieczysława Stelmacha, Szczecin 1997, ss. 225.
 • T. 10: Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915, pod red. Lucyny Szaniawskiej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2000, ss. 280.
 • T. 11: Mapa w pracy historyka, pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Wrocław-Warszawa 1999, ss. 243.
 • T. 12: Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza, pod red. Wiesławy Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego, Wrocław-Warszawa 2000, ss. 249.
 • T. 13: Kartografia Galicji, pod red. Jerzego Ostrowskiego (w przygotowaniu).
 • T. 14: Dawna mapa jako źródło wiedzy o świecie, pod red. Stanisława Alexandrowicza i Radosława Skryckiego, Szczecin 2008, ss. 399.
 • T. 15: Dawna kartografia miast, pod red. Pawła Weszpińskiego i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2011, ss. 592.
 • T. 16: Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Radosława Skryckiego, Szczecin 2011, ss. 278.
 • T. 17: Kamienie milowe w kartografii, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Pawła Weszpińskiego, Warszawa 2013, ss. 496.
 • T. 18: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, pod red. Beaty Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2014, ss. 360.
 • T. 19: Czterdziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Warszawa 2015, ss. 108. »Spis treści
 • T. 20: Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015), pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Warszawa 2016, ss. 171. »Spis treści
 • T. 21: „Z Dziejów Kartografii”, pod red. Beaty Konopskiej, Waldemara Spallka i Grzegorza Straucholda, Warszawa 2017, ss. 318. »Spis treści
 • T. 22: Dawne mapy historyczne i wojskowe, pod red. Beaty Konopskiej, Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego, Warszawa 2018. »Spis treści

Pod patronatem Zespołu i dzięki współpracy jego członków ukazały się również:

 • Bolesław Olszewicz, Kartografia polska XIX w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Wiesławy Wernerowej, t. 1, 2 Warszawa 1998, ss. 528; t. 3 (indeksy), Warszawa 1999, ss. 192
 • Bolesław Olszewicz, Kartografia polska XVIII w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Wiesławy Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2003, ss. 131
 • Bolesław Olszewicz, Kartografia polska XV-XVII w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2004, ss. 96
 • Radosław Skrycki, Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim, Szczecin 2013, ss. 200. »
 • Materiały do Słownika kartografów i geodetów polskich, przygotowali do druku: Wiesława Wernerowa i Jan Szeliga, Warszawa 1999, ss. 201
 • Cartographica Poloniae 1570-1930. Katalog źródeł rękopiśmiennych do historii ziem polskich w zbiorach szwedzkich, oprac. Ulla Ehrensvärd, Warszawa-Sztokholm 2008, ss. 336
 • Cartographia confinium. Zachodnie i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, pod red. Edwarda Jaworskiego i Radosława Skryckiego, Gorzów Wlkp. 2009, ss. 142
 • Kartografia morska i krain nadmorskich, pod red. Radosława Skryckiego, Szczecin 2014, ss. 204.

Niektóre z publikacji można nabyć w IHN PAN – informacje są podane » na stronie Instytutu.