Nagroda im. S. Alexandrowicza 2021

Komunikat o rozstrzygnięciu drugiej edycji konkursu za rok 2021

Dwudziestego grudnia 2021 nastąpiło rozstrzygnięcie II edycji konkursu o nagrodę im. Stanisława Alexandrowicza za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii. Konkurs, mający na celu popularyzację dawnych map i ich wykorzystania, organizowany jest przez Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku napłynęło dużo więcej zgłoszeń niż poprzednio, co spowodowało, że do ich oceny zostały zaproszone osoby spoza członków Zespołu. Dzięki pracy komisji, która działała pod kierunkiem prof. Bogumiła Szadego (KUL / IH PAN), udało się nam te prace wnikliwie – i jesteśmy głęboko przekonani również sprawiedliwie – ocenić. Jesteśmy zbudowani ich poziomem merytorycznym oraz zróżnicowaniem podejmowanej tematyki w tak wielu ośrodkach badawczych.

Po analizie wszystkich przyjętych prac oraz burzliwej dyskusji, komisja konkursowa ostatecznie podjęła decyzję, by główną nagrodę przyznać pani mgr Marii Kuźmie za pracę pt. „Wykorzystanie GIS do oceny kartometryczności wybranych źródeł kartograficznych, wykorzystanych podczas paryskiej konferencji pokojowej (1919–1920)”, napisanej pod kierunkiem prof. Beaty Konopskiej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Na wniosek przewodniczącego komisji przyznano również wyróżnienie dla mgr. Daniela Sobczyńskiego za pracę pt. „Powiązania procesów osadniczych ze zmianami rozmieszczenia i trwałości lasów w Beskidzie Niskim”. Praca powstała pod kierunkiem prof. Jacka Kozaka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zwyciężczyni, wyróżnionemu i wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Wielkie podziękowania składamy też na ręce promotorek i promotorów zgłoszonych prac, licząc na dalszą współpracę przy okazji kolejnych edycji konkursu.