XXXI OKHK w Nieborowie 2017

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Muzeum Warszawy

zapraszają na

XXXI Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii

Dawne mapy i atlasy historyczne

Warszawa – Nieborów, 19–21 października 2017 r.

Podczas Konferencji prowadzić będziemy rozważania na temat dawnych map i atlasów historycznych. W samym temacie obrad zawarliśmy asumpt do teoretycznych refleksji nad pojęciami stosowanymi w badaniach z zakresu historii kartografii, zderzając ze sobą dwa jakże różne i często mylone lub używane synonimicznie pojęcia – mapy dawnej i mapy historycznej.

Obszary tematyczne:

  • teoretyczne rozważania o dawnych mapach i atlasach historycznych oraz używanych pojęciach;
  • rola map dawnych w atlasach historycznych;
  • analizy dawnych map i atlasów historycznych;
  • konserwatorskie aspekty dotyczące dawnych map i atlasów historycznych;
  • informacje o zbiorach i kolekcjach dawnych map i atlasów historycznych;
  • informacje o ekspozycjach i wystawach dawnych map i atlasów historycznych.

Miejscem obrad będzie otwarta po remoncie siedziba Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, a następnie Pałac Radziwiłłów w Nieborowie (Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie).

Przewidujemy odrębną sesje referatową przeznaczoną dla studentów i doktorantów, w szczególności historii, kartografii, geografii i historii sztuki.

Konferencyjny Komunikat I, zawierający szczegółowe informacje programowe i organizacyjne zostanie rozesłany w lutym br. oraz opublikowany na stronach: www.maphist.pl oraz www.muzeumwarszawy.pl.

Na stronie www.maphist.pl będą na bieżąco publikowane aktualne informacje o konferencji.

Organizację konferencji koordynuje dr Paweł E. Weszpiński
Dane kontaktowe:
e-mail: pawelweszpinski@muzeumwarszawy.pl. lub zespol@maphist.pl
tel. 602 729 150