32. PCCH in Warsaw 2018 – Agenda 1

 

 

 

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Muzeum Warszawy

zapraszają do udziału w XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii
Mapa w służbie państwa
Konferencja odbędzie się w Warszawie 11–13 października 2018 roku

KOMUNIKAT I

ORGANIZATORZY
Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Muzeum Warszawy

RADA NAUKOWA KONFERENCJI
dr hab. Beata Konopska, dr Kazimierz Kozica
dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (przewodniczący)
dr Paweł E. Weszpiński (sekretarz)

TERMIN
11–13 października 2018 r.
Obrady rozpoczną się 11 października o godzinie 10:30
zakończenie konferencji nastąpi 13 października ok. godz. 16:00

MIEJSCA OBRAD
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (Warszawa, plac Zamkowy 4)
Muzeum Warszawy (Warszawa, Rynek Starego Miasta 28-42)

TEMATYKA
Podczas Konferencji prowadzić będziemy rozważania o szeroko rozumianej roli mapy
w służbie państwa oraz podejmiemy dyskusję na temat bieżących badań z zakresu historii kartografii, prowadzonych przez uczestników konferencji.
Podejmując w głównym bloku tematycznym konferencji problematykę udziału map
w kształtowaniu i funkcjonowaniu państwa, będziemy również zwracać uwagę na rolę
rodzimej kartografii w stuleciu niepodległej Polski. Oprócz tego ważnego zagadnienia
poddamy także dyskusji problematykę rzeczywistych i długoterminowych prac
prowadzonych w naszej dziedzinie.

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE

 • Dzieje map w służbie państwa
 • Ewolucja cech i funkcji map opracowywanych na potrzeby państwa
 • Ewolucja treści map wykonywanych na potrzeby państwa
 • Informacje o dawnych ekspozycjach i wystawach map urzędowych
 • Kolekcje dawnych map, dotyczące tematyki głównej konferencji
 • Konserwatorskie aspekty dawnych map
 • Bieżące badania własne z zakresu historii kartografii

WYSTĄPIENIA I POSTERY
Przewidujemy trzy formy wystąpień konferencyjnych:

 • referaty (20 minut)
 • referaty w sesji studencko-doktoranckiej (15 minut)
 • komunikaty (10 minut)
 • postery (5 minut – omówienie przy posterze)

Organizatorzy przewidują odrębną sesję referatową dla studentów i doktorantów historii, kartografii, geografii, historii sztuki itp.
Do prezentacji zakwalifikowanych zostanie do 10 wystąpień.

RAMOWY PROGRAM
11 października (czwartek) – Zamek Królewski
godz. 10:30 – uroczyste otwarcie konferencji
sesja referatowa
zwiedzanie z kuratorem wystawy: Piękne i rzadkie – najsłynniejsze mapy z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego
godz. 14:00 – przerwa obiadowa
godz. 15:30 – sesja referatowa i dyskusja
godz. 19:00 – uroczysta kolacja

12 października (piątek) – Zamek Królewski
godz. 9:00 – sesja referatowa i dyskusja
godz. 13:00 – przerwa obiadowa
godz. 14:30 – sesja referatowa i dyskusja
godz. 19:00 – zebranie Zespołu Historii Kartografii (Muzeum Warszawy)

13 października (sobota) – Muzeum Warszawy
godz. 9:00 – sesja referatowa i dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
godz. 13:00 – zwiedzanie Muzeum Warszawy

WAŻNE TERMINY
do 15 czerwca 2018 roku

 • nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji
 • nadsyłanie propozycji referatów wraz ze streszczeniem (1000–1800 znaków)

do 15 lipca 2018 roku

 • kwalifikacja propozycji referatów
 • publikacja komunikatu nr 2 na stronach internetowych Zespołu Historii Kartografii i Muzeum Warszawy

do 10 września 2018 roku

 • opłata wpisowego

OPŁATY
Całość opłat należy wnieść na konto:

Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
z dopiskiem: XXXII OKHK, imię i nazwisko uczestnika.

Wpisowe dla uczestników konferencji wynosi 450 zł.
Dla studentów i doktorantów przewidziano obniżoną kwotę wpisowego w wysokości 100 zł.

ZAKWATEROWANIE

Organizatorzy konferencji nie organizują zakwaterowania. Tym niemniej, w Komunikacie nr 2 zostaną opublikowane informacje o wybranych dogodnych miejscach noclegowych.

INFORMACJE O KONFERENCJI I KONTAKT
Konferencyjne Komunikaty, zawierające szczegółowe informacje programowe i organizacyjne będą publikowane na stronach:
www.maphist.pl
www.muzeumwarszawy.pl.

Na stronie www.maphist.pl będą na bieżąco publikowane aktualne informacje o konferencji.

Organizację konferencji w zakresie zgłoszeń uczestników koordynuje:
dr Paweł E. Weszpiński
e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl
tel. 602 729 150

Szczegółowe informacje dla uczestników: PDF Karta zgłoszenia, Komunikat nr 1; DOC Karta zgłoszenia