33. PCCH in Supraśl 2020 – Final Agenda

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii
Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury
(Supraśl 16–18 września 2020)

 

 

 

PDF Program konferencji

16 WRZEŚNIA 2020 (ŚRODA)

10.00–11.30 – SESJA 1 – INAUGURACYJNA

10.00 – Uroczyste otwarcie
10.10–10.30 – Jakub Niedźwiedź, O pożytkach studiowania literatury i kartografii
10.30–10.50 – Karol Łopatecki, Jak Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się „mocarstwem europejskim”: rola atlasu Orteliusa (1570) i chorografii Blaise de Vigenère (1573)
10.50–11.10 – Marzena Liedke, Profesor Stanisław Alexandrowicz – wspomnienie o historyku kartografii dawnej Rzeczpospolitej
11.10–11.30 – dyskusja
11.30–11.50 – przerwa kawowa

11.50–13.30 – SESJA 2 – STUDENCKO-DOKTORANCKA 1
11.50–12.05 – Michał Mauks, Mapa Agryppy, Res geste Divi Augusti i kontrola nad rzymskim orbis terrarum
12.05–12.20 – Monika Kozłowska-Szyc, Znajomość ziemi – gleboznawstwo w świetle wczesnonowożytnych podręczników agrarnych
12.20–12.35 – Marta Kupczewska, Itinerarium wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego z Kijowa do Zamościa, 4–21 XI 1619 r.
12.35–12.50 – Karolina Kwaśna, Being the first that ever was here cut… Mapa Nowej Anglii, a może opowieść o kłopotach Anglików
12.50–13.05 – Tomasz Królik, Tomasz Panecki, Ocena wiarygodności tzw. szkiców parafialnych K. Perthéesa na przykładzie sieci osadniczej powiatu gostyńskiego
13.05–13.30 – dyskusja

13.30–15.00 – obiad

15.00–16.20 – SESJA 3 – STUDENCKO-DOKTORANCKA 2
15.00–15.15 – Jakub Grodzki, Zakres terytorialny dystryktu podlaskiego Kościoła ewangelicko-reformowanego w pierwszej połowie XVII w.
15.15–15.30 – Tomasz Tarasiuk, Z miarką przez Pomorze: kataster szwedzki, czyli najdawniejsze mapy katastralne Pomorza
15.30–15.45 – Robert Mieleszczyk, Jana Andrzeja Morsztyna mapa trunków europejskich
15.45–16.00 – Katarzyna Lisiecka, Romantyczna wizja granic Polski. Mapa Pomorza (i Nowej Marchii) Jędrzeja Słowaczyńskiego
16.00–16.20 – dyskusja
16.20–16.40 – przerwa kawowa

16.40–18.00 – SESJA 4 – CHOROGRAFIE REALNE I FIKCYJNE 1
16.40–17.00 – Tomasz Mojsik, Przestrzeń świata greckiego w literaturze rzymskiej: zmiana perspektyw czy kreatywna adaptacja?
17.00–17.20 – Dariusz Chemperek, Kochanowski w Zamchu (?). Utwory zamechskie w świetle genealogii i kartografii krytycznej
17.20–17.40 – Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Marzena Liedke, Religijna i gospodarcza geografia Wilna w pierwszej połowie XVII w. (w świetle rejestrów domów z 1636 i 1639 r.)
17.40–18.00 – dyskusja

19.00 – uroczysta kolacja

17 WRZEŚNIA 2020 (CZWARTEK)

9.00–10.20 – SESJA 5 – CHOROGRAFIE REALNE I FIKCYJNE 2
9.00–9.20 – Marion Rutz, Dynamika odwrotów – porównanie chorografii Polski i Litwy w atlasach Orteliusa, Mercatora i Blaeu’a
9.20–9.40 – Kamil Nieścioruk, Na początku było słowo. A potem mapa. O roli kartografii w subkreacji Tolkiena, tolkienistyce i posttolkienistyce
9.40–10.00 – Bogdan Wolak, Chorografia „Geografii polskiej Warmii” W. Barczewskiego w ujęciu jakościowym i ilościowym
10.00–10.20 – dyskusja
10.20–10.40 – przerwa kawowa

10.40–12.00 – SESJA 6 – MAPA W LITERATURZE I FILMIE
10.40–11.00 – Igor Piotrowski, Podróż do kresu mapy. Rajza Mirona Białoszewskiego w kontekście dekonstrukcji kartografii
11.00–11.20 – Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Mapa Issaka Tiriona a „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk
11.20–11.40 – Leszek Opyrchał, Mapa jako bohater filmu „Złoto MacKenny”
11.40–12.00 – dyskusja
12.00–12.20 – przerwa kawowa

12.20–13.30 – SESJA 7 – LEGENDY, PERYMAPY I KOMENTARZE 1
12.20–12.30 – Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Supryn, Szukając liter, szukając słów. Możliwości wykorzystania technik analitycznych i procesów konserwatorskich w uczytelnieniu tekstów w zabytkach kartograficznych na przykładzie mapy A. Hindenberga IXNOOPΘGPAΦIA PLESNIACA (Pszczyna 1636 r.)
12.30–12.50 – Joanna Ziółkowska-Krzywda, Piórkiem po mapie – 30 lat Szkoły Rycerskiej na Atlasie Leonharda Eulera
12.50–13.10 – Tomasz Olenderek, Tekst towarzyszący mapie w kartografii leśnej Królestwa Polskiego
13.10–13.30 – dyskusja

13.30–15.00 – obiad

15.00–16.20 – SESJA 8 – LEGENDY, PERYMAPY I KOMENTARZE 2
15.00–15.20 – Bogusław Dybaś, Problematyka fortyfikacyjna w opisach do mapy Miega (1779–1783)
15.20–15.40 – Bogumił Szady, Między tekstem a mapą. „Geograficzno-statystyczne opisanie parafiów Królestwa Polskiego” Karola Perthéesa z 1790 r.
15.40–16.00 – Lucyna Szaniawska, Objaśnienia treści map tematycznych na przykładzie map wojennych 12 Kompanii Geograficznej
16.00–16.20 – dyskusja
16.20–16.40 – przerwa kawowa

16.40–18.00 – SESJA 9 – NARRACJE PODRÓŻNICZE I MAPOWANIE
16.40–17.00 – Anna Kołos, „Et ultimi ad auroram Seres”. Mapowanie Chin od średniowiecza do XVII wieku
17.00–17.20 – Piotr Tafiłowski, Fabularyzacja przestrzeni: osmański podbój Egiptu (1517) w narracji Ludwika Tuberona
17.20–17.40 – Dorota Siwicka, Wierna mapa. Podróż Konstantego Tyszkiewicza po rzece Wilii
17.40–18.00 – dyskusja

18.15 – OBRADY ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII

19.30 – kolacja

18 WRZEŚNIA 2020 (PIĄTEK)

9.00–10.20 – SESJA 10 – MAPA A ILUSTRACJA
9.00–9.20 – Anna Pastorek, Bitwa morska pod Downs (1639 r.) – mapa, tekst, rycin
9.20–9.40 – Rostyslav Sossa, Polityczne i administracyjne granice ziem ukraińskich w pracach G. Beauplana
9.40–10.00 – Paweł Krokosz, Dawne mapy historyczne – uzupełnienie syntez dziejów Rosji z XVIII–XIX w.
10.00–10.20 – dyskusja
10.20–10.40 – przerwa kawowa

10.40–12.00 – SESJA 11 – PODSUMOWUJĄCA
10.40–11.00 – Radosław Skrycki, Mapa jako książka. O ramie wydawniczej, dedykacjach i nietypowym przypadku Eilharda Lubinu
11.00–11.20 – Wojciech Walczak, Karol Łopatecki, Andrew Pernal, Kartografowie biurowi w działaniu. Chorografia i atlas Rzeczypospolitej Nicolasa (?) Sansona
11.20–11.40 – Paweł Bukowiec, Dyskurs jako kartograf. Próba uważnej lektury pewnej schematycznej mapki
12.30–12.50 – Beata Konopska, Maria Kuźma, Rola tekstu w pracy nad dawną mapą. Refleksje warsztatowe
12.00–12.30 – dyskusja i zamknięcie obrad

12.30–14.00 obiad
14.00–15.30 – ZWIEDZANIE ŁAWRY W SUPRAŚLU
15.30 – WYCIECZKA
19.00 – kolacja

Dojazd Białystok – Supraśl

Z dworca PKP w Białymstoku do Supraśla jest około 16 km. Pomiędzy tymi dwoma miastami nie ma połączenia kolejowego, jest za to siatka połączeń autobusowych. Dworzec autobusowy znajduje się po drugiej stronie dworca PKP. Należy przejść po kładce nad torami.

Lista przydatnych linków:
http://www.suprasl.podlasie.pl/index.php/jak-dojechac-do-suprasla
https://www.pksnova.pl/pl
https://www.pksnova.pl/pl/dla-podroznych/rozklad-jazdy
https://www.busy-krk.pl/suprasl-bialystok/