33. PCCH Supraśl 2020

W dniach 16–18 września 2020 r. odbyła się w Supraślu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podczas dwu dni obrad, pomiędzy wietrzeniem i dezynfekcją sali uczestnicy wysłuchali ok. 40 referatów, w tym o nietypowych „zastosowaniach” map. Np. Leszek Opyrchał (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT) zaprezentował rolę mapy w filmie „Złoto MacKenny”, zaś Joanna Ziółkowska-Krzywda (Wydział Polonistyki UW) potraktowała zapiski na kartach atlasu Atlas Geographicus : Omnes Orbis Terrarum Regiones… Leonharda Eulera jako źródło do badań nad relacjami adeptów Szkoły Rycerskiej i ich dosadnym słownictwem.
Teksty wystąpień ukażą się w 23. tomie „Z dziejów kartografii”, przygotowywanym do wydania w 2021 r.
O konferencji napisała i opatrzyła pięknymi zdjęciami Anna Kuklińska (Gabinet Zbiorów Kartograficznych BUW) na blogu BUW.
Materiały do pobrania: Zapowiedź XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Program XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Plakat XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii.

Comments are closed.