II Seminarium ZHK 10-03-2022

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk zorganizował 10 marca 2022 o godz. 11 na platformie MSTEAMS drugie otwarte internetowe seminarium Zespołu, zatytułowane „Badania i wykorzystanie dawnych map”.
W ramach seminarium nastąpiło podsumowanie drugiej edycji konkursu im. S. Alexandrowicza na najlepszą pracę dyplomową z zakresu historii kartografii oraz zostały zaprezentowane trzy prelekcje. Dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zespół Historii Kartografii) oraz dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) wprowadzili w temat wykorzystania map jako źródeł („Kształtowanie granic Polski po pierwszej wojnie światowej – metodyczne problemy badań źródeł kartograficznych i tekstowych”). Zwyciężczyni konkursu im. S. Alexandrowicza, mgr Maria Kuźma (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS w Lublinie) opowiedziała o wykorzystaniu GIS w analizach podstaw matematycznych map dawnych („Wykorzystanie GIS do oceny kartometryczności wybranych źródeł kartograficznych wykorzystanych podczas Konferencji Paryskiej”). Ostatni referat wygłosił dr inż. Michał Lupa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz dr Mateusz Zawadzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Zaprezentowali oni wystąpienie zatytułowane „Architektura i aspekty techniczne cyfrowego repozytorium kartograficznych źródeł historycznych – spuścizny po Konferencji Paryskiej”. Wydarzenie ogłaszano też na dołączonym plakacie.
Zapraszamy do oglądania relacji wideo na Youtube.
PS. Nagranie z pierwszego seminarium z roku 2020 dostępne jest tu.