XXXI OKHK w Nieborowie 2017 – komunikat 1

 

 

 

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Muzeum Warszawy
Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zapraszają do udziału w XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii
Dawne mapy i atlasy historyczne
która odbędzie się w dniach 19–21 października 2017 roku w Warszawie i Nieborowie

KOMUNIKAT  I

1. Organizatorzy
Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN
Muzeum Warszawy
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

2. Termin
19–21 października 2017 roku, Warszawa i Nieborów

3. Miejsca obrad
Nowo otwarta po remoncie siedziba Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta oraz Pałac Radziwiłłów w Nieborowie.
Rozpoczęcie konferencji i dwie pierwsze sesje referatowe w dniu 19 października odbędą się w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.
Obrady rozpoczną się o godzinie 10:30.

Pozostałe sesje i inne wydarzenia Konferencji od 19 do 21 października odbędą się w pałacu w Nieborowie i okolicach.

Organizatorzy zapewniają przejazd autokarem w dniu 19 października (bezpośrednio po obiedzie) z Warszawy do Nieborowa oraz powrót autokarem z Nieborowa do Warszawy po zakończeniu Konferencji w dniu 21 października 2017 r.
Autokar do Warszawy dotrze około godziny 16-tej.

4. Tematyka
Podczas Konferencji prowadzić będziemy rozważania na temat dawnych map i atlasów historycznych. W samym temacie obrad zawarliśmy asumpt do teoretycznych refleksji nad pojęciami stosowanymi w badaniach z zakresu historii kartografii, zderzając ze sobą dwa jakże różne i często mylone lub używane synonimicznie pojęcia – mapy dawnej i mapy historycznej.

Główne obszary tematyczne:

 • teoretyczne rozważania o dawnych mapach i atlasach historycznych oraz używanych pojęciach;
 • rola map dawnych w atlasach historycznych;
 • analizy dawnych map i atlasów historycznych;
 • konserwatorskie aspekty dotyczące dawnych map i atlasów historycznych;
 • informacje o zbiorach i kolekcjach dawnych map i atlasów historycznych;
 • informacje o ekspozycjach i wystawach dawnych map i atlasów historycznych.

5. Wystąpienia
Przewidujemy trzy formy wystąpień konferencyjnych:

 • referaty (20 minut) i referaty w sesji studencko-doktoranckiej (15 minut)
 • komunikaty (10 minut)
 • postery (5-10 minut)

Przewidujemy odrębną sesję referatową dla studentów i doktorantów, w szczególności historii, kartografii, geografii i historii sztuki. Do prezentacji zakwalifikowanych zostanie do 10 wystąpień.

6. Program
19 października (czwartek)
godz. 9:00 – zwiedzanie Muzeum Warszawy (dla chętnych)
godz. 10:30 – rozpoczęcie konferencji i wystąpienia
godz. 14:30 – obiad
godz. 15:15 – przejazd do Nieborowa
godz. 17:00 – zwiedzanie Pałacu w Nieborowie i prezentacja nieborowskich zbiorów kartograficznych
godz. 19:00 – uroczysta kolacja

20 października (piątek)
godz. 8:30 – śniadanie
godz. 9:30 – wystąpienia i dyskusja
godz. 13:00 – obiad
godz. 14:00 – wystąpienia i dyskusja
godz. 19:00 – kolacja
wieczorem – zebranie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN

21 października (sobota)
godz. 8:30 – śniadanie
godz. 9:30 – wystąpienia i dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
godz. 13:00 – obiad
godz. 13:45 – wyjazd do Arkadii, zwiedzanie
ok. godz. 16-tej – powrót w okolice Dworca Centralnego w Warszawie

7. Zakwaterowanie
Organizatorzy zapewniają w ramach wpisowego uczestnikom konferencji zakwaterowanie w zabudowaniach pałacowych oraz w hotelu w Nieborowie.
Z uwagi na możliwości logistyczne zachęcamy Państwa do korzystania z pokoi dwuosobowych. Zakwaterowani będziemy w kilku obiektach, odległość od najdalszego obiektu do miejsca obrad i posiłku to około 100 metrów.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu z 18 na 19 października, tym niemniej chętnie wesprzemy osoby poszukujące noclegu w przededniu Konferencji.

8. Opłaty
Całość opłat należy wnieść na konto:

Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
z dopiskiem: XXXI OKHK, imię i nazwisko uczestnika.

Na opłaty składają się

 • wpisowe:
  – dla studentów i doktorantów wynosi 60 zł;
  – dla pozostałych uczestników 450 zł;
 • opłata za noclegi:
  90 zł za noc w pokoju dwuosobowym w Nieborowie

9. Terminy:

do 31 maja 2017 roku

 • nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa
 • nadsyłanie streszczeń (maksymalnie 1800 znaków)

do 15 czerwca 2017 roku

 • opłata wpisowego i opłaty za noclegi

10. Informacje o Konferencji i kontakt
Konferencyjne Komunikaty, zawierające szczegółowe informacje programowe i organizacyjne będą publikowane na stronach:
www.maphist.pl oraz www.muzeumwarszawy.pl.

Na stronie www.maphist.pl będą na bieżąco publikowane aktualne informacje o konferencji.

Organizację konferencji koordynuje dr Paweł E. Weszpiński
e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl, zespol@maphist.pl
tel. 602 729 150
Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Organizację panelu studenckiego konferencji koordynują Izabela Pacała i Joanna Slęga
e-mail: panelsdnieborow@gmail.com

Szczegółowe informacje dla uczestników: PDF Karta zgłoszenia, Komunikat nr 1; DOC Karta zgłoszenia