XXXI OKHK w Nieborowie 2017 – komunikat 2

 

 

 

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Muzeum Warszawy
Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zapraszają do udziału w XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii
Dawne mapy i atlasy historyczne
która odbędzie się w dniach 19–21 października 2017 roku w Warszawie i Nieborowie

PROGRAM

19 października, czwartek
Sesja wprowadzająca
10:30 – Otwarcie Konferencji
10:40 B. Konopska, O przedmiocie kartografii historycznej
11:20 B. Szady, Przedmiot kartografii historycznej wyznaniowej
12:00 – PRZERWA
Sesja „Dawne mapy i atlasy historyczne” (1)
12:25 R. Skrycki, Kronikarz Thomas Kantzow i początki kartografii (w tym historycznej) Pomorza
12:50 L. Szaniawska, Atlas Historique, Ou Nouvelle Introduction à l’Histoire… Châtelaina – encyklopedią
13:15 H. Bartoszewicz, Dawny atlas historyczny wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831 Richarda Ottona Spaziera
13:40 – DYSKUSJA
14:00 – PRZERWA OBIADOWA
15:00 – PRZEJAZD DO NIEBOROWA
Sesja „Dawne mapy i atlasy historyczne” (2)
17:00 H. Rutkowski, Prace nad atlasem historycznym Polski XVI wieku
17:20 A. Czerny, Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia Agustína Codazziego
17:40 W. Spallek, Mapy historyczne w dawnych polskich szkolnych atlasach geograficznych wydanych do 1945 r.
18:00 P. Cebrykow, K. Kałamucki, K. Krukowski, Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944–1956 – problemy merytoryczno-warsztatowe
18:20 – DYSKUSJA
18:40 – PRZERWA
19:00 – Uroczysta kolacja

20 października, piątek
9:00 – Zwiedzanie Pałacu w Nieborowie i prezentacja nieborowskich zbiorów kartograficznych
10:40 – PRZERWA
Sesja „Dawne mapy i atlasy historyczne” (3)
11:00 D. Przybytek, Kartografia historyczna Śląska w Polsce i krajach ościennych. Próba bilansu
11:20 P. Michałowski, Plan Poznania Jana Rzepeckiego z 1728 roku i jego XIX-wieczna rękopiśmienna kopia
11:40 R. Sossa, Podziały polityczne i administracyjne ziem ukraińskich na mapach z XVI wieku
12:00 K. Łopatecki, Wykorzystanie map w działaniach operacyjnych wojsk Stefana Batorego
12:20 B. Wolak, Dawne mapy historyczne w badaniach krajobrazu komunikacyjnego
12:40 J. Ostrowski, Problematyka kartografii historycznej na łamach lwowskiego (1923–1934) i warszawskiego (1969–2015) „Polskiego Przeglądu Kartograficznego
13:00 – DYSKUSJA
13:30 – PRZERWA OBIADOWA
Sesja studencko-doktorancka
15:20 G. Bosy, Mapy z okresu fryderycjańskiego jako źródło do badań nad „owalnicą głogowską”
15:40 D. Kąkol, Thomas Jefferys i jego plan bitwy o Quebec (1759)
16:00 J. Ziółkowska, N. Szerszeń, Schematy zakwaterowania kadetów, nauczycieli i służby w koszarach Pałacu Kazimierzowskiego w kontekście relacji pamiętnikarskich
16:20 N. Szudzikowska, D. Jutrzenka-Supryn, Historia przekazana słowem, obrazem i materią. Atlas historyczny Christiana Kruse z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej (1818 r.) w świetle zagadnień konserwatorskich
16:40 – DYSKUSJA
17:00 – PRZERWA
17:20 E. Bagieńska, Opracowanie metodyki przygotowania podkładowego planu Warszawy przełomu XIX i XX wieku w skali 1:5000
17:40 K. Słomska, Dobór podkładu map historycznych – rola map dawnych
18:00 T. Panecki, P. Kann, Problemy cyfrowych edycji dawnych map na przykładzie „Mapy topograficznej, wojskowej i statystycznej Wielkopolski” (1807–1812), tzw. mapy Gaula/Raczyńskiego
18:20 – DYSKUSJA
19:00 – KOLACJA

21 października, sobota
Sesja cymelia i miscellanea
9:00 K. Kozica, Wystawy kartograficzne w Polsce. 15 lat po wystawie Imago Poloniae doktora Tomasza Niewodniczańskiego
9:20 K. Grochowski, Dawne mapy i atlasy historyczne w zbiorach Biblioteki Raczyńskich
9:40 D. Borowicz, W. Spallek, Dawne atlasy historyczne w Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego
10:00 L. Opyrchał, R. Nahnybida, Zaginiony plan Kamieńca Podolskiego z pierwszej połowy XVIII wieku
10:20 Z. Tucholski, A. Mistewicz, Źródła kartograficzne i techniczne do historii infrastruktury technicznej warszawskiego odcinka Wisły
10:40 – PRZERWA
11:00 W. Żyszkowska, Renesansowe mapy naścienne
11:20 K. Nieścioruk, Historia wymyślona. Między literacką fikcją, a opowieścią o przeszłości
11:40 G. Goba, Mapa jako dzieło sztuki na przykładzie historyzujących prac Elity Viliamy
12:00 P. E. Weszpiński, Z prac nad zeszytem „Warszawa” „Atlasu Historycznego Miast Polskich”
12:20 M. Kuźma, A. Mościcka, Ocena dostępności archiwaliów kartograficznych w bibliotekach cyfrowych
12:30 – DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
13:00 – OBIAD
13:45 – WYJAZD, ZWIEDZANIE ARKADII
15:00 – WYJAZD Z ARKADII, POWRÓT DO WARSZAWY (ok. godz. 16)

Plik do wydruku: PDF Program