XXXIV OKHK w Toruniu 2022 – komunikat 1

 

 

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Katedra Historii Wojskowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Muzeum Twierdzy Toruń
Katedra Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

zapraszają do udziału w XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii

Fortyfikacje na dawnych mapach

Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 13–15 października 2022 roku. Poświęcimy ją tematyce twierdz i ich obrazowaniu w dawnej kartografii. Nawiązujemy w ten sposób do XII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która odbyła się trzydzieści pięć lat temu także w Toruniu i poświęcona była fortyfikacjom w dawnej kartografii.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, którzy w swoich badaniach łączą wątki dawnych map, metod kartograficznej prezentacji i kartograficzną metodę badań z tymi wyjątkowymi obiektami, jakimi są twierdze i fortyfikacje oraz obiekty wojskowe.

Zaproszenie kierujemy, jak zawsze, do historyków, kartografów, historyków sztuki i wojskowości, archiwistów, muzealników, opiekunów zbiorów kartograficznych i wszystkich zainteresowanych dawną mapą jako przedmiotem badań lub źródłem historycznym. Nie ograniczamy zakresu chronologicznego.

Prosimy o zgłaszanie referatów w następujących obszarach tematycznych:
– obrazowanie twierdz i ich elementów na dawnych mapach;
– prezentacja kartograficzna miejsc ufortyfikowanych;
– plany bitew i oblężeń;
– twierdze jako część krajobrazu kulturowego;
– ocena obrazowania twierdz na mapach z punktu widzenia sztuki wojennej;
– twierdze i miejsca umocnione na mapach cywilnych i wojskowych.

Podobnie jak w poprzednich latach osobny panel przewidujemy dla doktorantów i studentów. W tym przypadku główny temat konferencji nie jest obowiązujący; zapraszamy do zgłaszania referatów poświęconych badaniom z zakresu historii kartografii we wszystkich jej aspektach, bez podziału na rodzaje map czy zakres chronologiczny.

Terminy:
– do 30 czerwca 2022 r. – przesyłanie zgłoszeń wraz z abstraktami;
– 15 lipca 2022 r. – informacja o zakwalifikowanych referatach;
– do 15 września 2022 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej;
– 1 października – ogłoszenie programu konferencji.

Noclegi i wyżywienie:
Organizatorzy rezerwują miejsca w Hotelu Uniwersyteckim lub proponowanym przez organizatorów; opłatę za noclegi ponoszą indywidualnie uczestnicy konferencji. Uczestnicy panelu studencko-doktoranckiego są zwolnieni z opłaty za noclegi (miejsce zakwaterowania zostanie podane w osobnym komunikacie).
Organizatorzy gwarantują wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje oraz przerwy kawowe pomiędzy panelami).

Opłaty:
– dla uczestników panelu studencko-doktoranckiego 100 zł;
– dla pozostałych uczestników 450 zł.

Opłatę należy wnieść do 15 września 2022 r. na konto:
Zespół Historii Kartografii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Nr konta: 93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
z dopiskiem: XXXIV OKHK, imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia
Wszelką korespondencję, w tym zgłoszenia, należy kierować na adres: zespol@maphist.pl

Komitet organizacyjny
Przewodniczący:
płk dr Eugeniusz Sobczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Członkowie:
dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Zespół Historii Kartografii PAN)
dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński / Zespół Historii Kartografii PAN)
dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Mirosław Giętkowski (Muzeum Twierdzy Toruń)

Dokumenty do pobrania
Komunikat w postaci PDF PDF Komunikat nr 1.