35. PCCH Szczecin / Pobierowo 2024

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

zapraszają do udziału
w XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii

Społeczna rola kartografii

Konferencja odbędzie się w Szczecinie i Pobierowie w dniach 3–5 października 2024 roku. Jej tematem wiodącym będzie Społeczna rola kartografii, rozumiana jako pola oddziaływania map i ich twórców na państwo i społeczeństwo oraz jego kulturę i naukę. Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się dawnymi mapami lub dla których mapa stanowi jeden z przedmiotów badań nad: społeczeństwem, nauką, kulturą i sztuką, zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym.

Zaproszenie kierujemy, jak zawsze, do historyków, kartografów, historyków sztuki i wojskowości, archiwistów, muzealników, opiekunów zbiorów kartograficznych i wszystkich zainteresowanych dawną mapą jako źródłem historycznym. Nie ograniczamy zakresu chronologicznego.

Prosimy o zgłaszanie referatów w proponowanych obszarach tematycznych:
– obieg mapy i jej odbiór;
– prezentacja kartograficzna miejsc ufortyfikowanych;
– autor, kartograf, wydawca, rytownik w społeczeństwie;
– wydawnictwa kartograficzne jako element krajobrazu gospodarczego i kulturalnego;
– mapa jako narzędzie władzy i gospodarki;
– społeczna rola kolekcji kartograficznych;
– mapa jako atrybut władzy i prestiżu;
– mapa w podróżach, krajoznawstwie i turystyce.

Podobnie jak w poprzednich latach osobny panel przewidujemy dla doktorantów i studentów. W tym przypadku główny temat konferencji nie jest obowiązujący; zapraszamy do zgłaszania referatów poświęconych badaniom z zakresu historii kartografii we wszystkich jej aspektach, bez podziału na rodzaje map czy zakres chronologiczny.

Terminy:
– do 30 czerwca 2024 r. – przesyłanie zgłoszeń wraz z abstraktami;
– 15 lipca 2024 r. – informacja o zakwalifikowanych referatach;
– do 1 września 2024 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej (450 / 100 zł);
– 10 września 2024 r. – ogłoszenie programu konferencji.

Noclegi i wyżywienie:
Organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi i wyżywienie w ośrodku uniwersyteckim w Pobierowie, bezpłatny transport ze Szczecina do Pobierowa (czwartek) oraz z Pobierowa do Szczecina (sobota), a także udział w wydarzeniach towarzyszących.
Organizatorzy gwarantują wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje oraz przerwy kawowe pomiędzy panelami).

Opłaty:
– dla uczestników panelu studencko-doktoranckiego – 100 zł;
– dla pozostałych uczestników – 450 zł.

Opłatę należy wnieść do 1 września 2024 r. na konto:
Zespół Historii Kartografii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Nr konta: 93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
z dopiskiem: XXXV OKHK, imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia
Wszelką korespondencję, w tym zgłoszenia, należy kierować na adres: zespol@maphist.pl

Komitet organizacyjny
Przewodniczący:
dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński / Zespół Historii Kartografii PAN)
Członkowie:
dr hab. Grzegorz Kiarszys, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Zespół Historii Kartografii PAN)
dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski / Zespół Historii Kartografii PAN)

Dokumenty do pobrania
Komunikat w postaci PDF PDF Komunikat nr 1.