List of reports and papers of 31. PCCH

 • E. Bagieńska, Opracowanie metodyki przygotowania podkładowego planu Warszawy przełomu XIX i XX wieku w skali 1:5000
 • H. Bartoszewicz, Dawny atlas historyczny wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831 Richarda Ottona Spaziera
 • D. Borowicz, W. Spallek, Dawne atlasy historyczne w Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • G. Bosy, Mapy z okresu fryderycjańskiego jako źródło do badań nad „owalnicą głogowską”
 • P. Cebrykow, K. Kałamucki, K. Krukowski, Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944–1956 – problemy merytoryczno-warsztatowe
 • A. Czerny, Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia Agustína Codazziego
 • G. Goba, Mapa jako dzieło sztuki na przykładzie historyzujących prac Elity Viliamy
 • K. Grochowski, Dawne mapy i atlasy historyczne w zbiorach Biblioteki Raczyńskich
 • D. Kąkol, Thomas Jefferys i jego plan bitwy o Quebec (1759)
 • B. Konopska, O przedmiocie kartografii historycznej
 • K. Kozica, Wystawy kartograficzne w Polsce. 15 lat po wystawie Imago Poloniae doktora Tomasza Niewodniczańskiego.
 • M. Kuźma, A. Mościcka, Ocena dostępności archiwaliów kartograficznych w bibliotekach cyfrowych
 • K. Łopatecki, Wykorzystanie map w działaniach operacyjnych wojsk Stefana Batorego
 • P. Michałowski, Plan Poznania Jana Rzepeckiego z 1728 roku i jego XIX-wieczna rękopiśmienna kopia
 • K. Nieścioruk, Historia wymyślona. Między literacką fikcją, a opowieścią o przeszłości
 • L. Opyrchał, R. Nahnybida, Zaginiony plan Kamieńca Podolskiego z pierwszej połowy XVIII wieku
 • J. Ostrowski, Problematyka kartografii historycznej na łamach lwowskiego (1923–1934) i warszawskiego (1969–2015) „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”
 • T. Panecki, P. Kann, Problemy cyfrowych edycji dawnych map na przykładzie „Mapy topograficznej, wojskowej i statystycznej Wielkopolski” (1807–1812), tzw. mapy Gaula/Raczyńskiego
 • D. Przybytek, Kartografia historyczna Śląska w Polsce i krajach ościennych. Próba bilansu.
 • H. Rutkowski, Prace nad atlasem historycznym Polski XVI wieku
 • R. Skrycki, Kronikarz Thomas Kantzow i początki kartografii (w tym historycznej) Pomorza
 • K. Słomska, Dobór podkładu map historycznych – rola map dawnych
 • R. Sossa, Podziały polityczne i administracyjne ziem ukraińskich na mapach z XVI wieku
 • W. Spallek, Mapy historyczne w dawnych polskich szkolnych atlasach geograficznych wydanych do 1945 r.
 • B. Szady, Przedmiot kartografii historycznej wyznaniowej
 • L. Szaniawska, Atlas Historique, Ou Nouvelle Introduction à l’Histoire… Châtelaina – encyklopedią
 • N. Szudzikowska, D. Jutrzenka-Supryn, Historia przekazana słowem, obrazem i materią. Atlas historyczny Christiana Kruse z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej (1818 r.) w świetle zagadnień konserwatorskich
 • Z. Tucholski, A. Mistewicz, Źródła kartograficzne i techniczne do historii infrastruktury technicznej warszawskiego odcinka Wisły
 • P. E. Weszpiński, Z prac nad zeszytem „Warszawa” „Atlasu Historycznego Miast Polskich”
 • B. Wolak, Dawne mapy historyczne w badaniach krajobrazu komunikacyjnego
 • J. Ziółkowska, N. Szerszeń, Schematy zakwaterowania kadetów, nauczycieli i służby w koszarach Pałacu Kazimierzowskiego w kontekście relacji pamiętnikarskich
 • W. Żyszkowska, Renesansowe mapy naścienne