List of reports and papers of 32. PCCH

 • Henryk Bartoszewicz, Prace kartograficzne Korpusu Inżynierów Koronnych. Dzieła i ich autorzy. Stan zachowania opracowań kartograficznych
 • Teresa Bogacz, Beata Konopska, Nazwy ulic w centrach polskich miast na planach z lat 1918–2018 – kierunki zmian i ich uwarunkowania
 • Grażyna Dudzicka, Dorota Gazicka-Wójtowicz, Czy jednak M. Beniowski był przed J. Cookiem? Nieznana rękopiśmienna mapa ze zbiorów Biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Piotr Grabowski, Polacy w Zaborze Pruskim (1900–1919) w opracowaniach Eugeniusza Romera
 • Dorota Kąkol, Ikonografia „Theatrum Europaeum”. Część pierwsza: frontyspisy
 • Beata Konopska, Ewolucja koncepcji mapy gospodarczej do zarządzania państwem (XVIII–XX w.)
 • Marta Kuc-Czerep, Katarzyna Słomska, Socjotopografia Warszawy w XVIII wieku – zarys projektu
 • Jakub Kuna, Metoda progresji, retrogresji i kombinowana w kartograficznej rekonstrukcji zabudowy – studium na przykładzie Bychawy w 1938 roku
 • Karol Łopatecki, Słupy Bolesława Chrobrego: mit historyczno-kartograficzny w służbie państwa i narodu polskiego
 • Rafał Michałowski, Zygmunt Światopełk Słupski (1851–1928) zapomniany autor map i atlasu Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • Kamil Nieścioruk, Początki polskiej kartografii komputerowej
 • Maciej Obrębski, Mapa w służbie wymiaru sprawiedliwości na przykładzie postępowań reprywatyzacyjnych
 • Leszek Opyrchał, Łukasz Cholewiński, Wojciech Dornowski, Plany Kamieńca Podolskiego w Archiwum Wojennym w Wiedniu
 • Tomasz Panecki, Piotr Kann, Cyfrowa edycja „Mapy topograficznej, wojskowej i statystycznej Wielkopolski” (1807–1812), tzw. mapy Gaula/Raczyńskiego
 • Tomasz Panecki, Katarzyna Słomska, Wyzwania kartografii historycznej
 • Dariusz Przybytek, Kartograficzna wizja odradzającej się Polski w latach 1916–1921 i zmiana jej granic po 1945 r.
 • Radosław Skrycki, „Polskie” źródło kartograficzne do trzeciej wyprawy Cooka
 • Lucyna Szaniawska, Obraz granic państwowych i administracyjnych Rzeczypospolitej w latach 1945–1952 na mapach z tego okresu
 • Marcin Wereszczyński, Wykorzystanie dawnego urzędowego planu Warszawy do opracowania koncepcji mapy podkładowej Warszawy przełomu XIX i XX wieku
 • Paweł Weszpiński, Porównanie urzędowych i komercyjnych XIX-wiecznych planów miasta na przykładzie Warszawy
 • Bogdan Wolak, Ewolucja treści polskich map katastralnych (ewidencyjnych)
 • Mateusz Zawadzki, Drogi pocztowe w służbie państwa na przykładzie staropolskiego województwa lubelskiego
 • Joanna Ziółkowska, Mapa w służbie oświaty w XVIII wieku