Referaty i komunikaty XXVIII OKHK

 • Teresa Bogacz, dr hab. Beata Konopska, Wrocławska szkoła historii kartografii
 • Wiesław Czajka, O Arturze Reymanie
 • Bogusław Czechowicz, Historia wpada do morza? Refleksje heglizmu w kartografii
 • Beata Konopska, Założenia przyszłorocznej, jubileuszowej konferencji historyków kartografii (z okazji 40-lecia Zespołu Historii Kartografii)
 • Kazimierz Kozica, Doktor Tomasz Niewodniczański
 • Kazimierz Kozica, Spiegel der Zeevaert (1584/1585) pierwszy atlas morski Lucasa Janszoona Waghenaera (1534–1606) i jego mapy polskiego wybrzeża
 • Jerzy Ostrowski, Polskie piśmiennictwo dotyczące historii kartografii morskiej
 • Henryk Rutkowski, Profesor Stanisław Herbst
 • Krzysztof Siedlik, Zmiany linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego na wybranych Mapach XVII–XVIII wieku
 • Bogumił Szady, Profesor Stanisław Litak
 • Lucyna Szaniawska, Edward Rastawiecki – pierwszy polski historyk kartografii
 • Lucyna Szaniawska, Południowy Bałtyk i ziemie polskie na portolanach wykonanych w krajach śródziemnomorskich w XV – XVI wieku