XXXII OKHK w Warszawie 2018

 

 

 

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN,
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej,
Muzeum Warszawy

zapraszają do udziału w

XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii

Mapa w służbie państwa

Konferencja odbędzie się w Warszawie, 11–13 października 2018 roku

Podczas Konferencji prowadzić będziemy rozważania o szeroko rozumianej roli mapy
w służbie państwa oraz podejmiemy dyskusję na temat bieżących badań z zakresu historii kartografii, prowadzonych przez uczestników konferencji.

Podejmując w głównym bloku tematycznym konferencji problematykę udziału map
w kształtowaniu i funkcjonowaniu państwa, będziemy również zwracać uwagę na rolę
rodzimej kartografii w stuleciu niepodległej Polski. Oprócz tego ważnego zagadnienia
poddamy także dyskusji problematykę rzeczywistych i długoterminowych prac
prowadzonych w naszej dziedzinie.

Główne obszary tematyczne:

  • dzieje map w służbie państwa;
  • ewolucja cech i funkcji map opracowywanych na potrzeby państwa;
  • ewolucja treści map wykonywanych na potrzeby państwa;
  • informacje o dawnych ekspozycjach i wystawach map urzędowych;
  • kolekcje dawnych map, dotyczące tematyki głównej konferencji;
  • konserwatorskie aspekty dawnych map;
  • bieżące badania własne z zakresu historii kartografii.

Organizatorzy przewidują odrębną sesje referatową dla studentów i doktorantów historii, kartografii, geografii, historii sztuki itp.

Do prezentacji zakwalifikowanych zostanie do 10 wystąpień

Konferencyjne Komunikaty, zawierające szczegółowe informacje programowe i organizacyjne będą publikowane na stronach internetowych
www.maphist.pl
www.muzeumwarszawy.pl.

Na stronie www.maphist.pl będą na bieżąco publikowane aktualne informacje o konferencji.

Organizację konferencji koordynuje dr Paweł E. Weszpiński
Dane kontaktowe:
e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl
tel. 602 729 150