XXXII OKHK w Warszawie 2018

 

 

 

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Muzeum Warszawy

zapraszają do udziału w XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii
Mapa w służbie państwa
Konferencja odbędzie się w Warszawie 11–13 października 2018 roku

ORGANIZATORZY
Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Muzeum Warszawy

KOMITET NAUKOWY
Radosław Skrycki, Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński

KOMITET ORGANIZACYJNY
Beata Konopska, Kazimierz Kozica, Dorota Kozłowska, Paweł E. Weszpiński

GŁÓWNE MIEJSCE OBRAD
Zamek Królewski (sala kinowa), plac Zamkowy 4)

PDF PROGRAM KONFERENCJI
11 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)
11:00 – 11:10 – UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI PRZEZ ORGANIZATORÓW
11:10 – 11:30 – Beata Konopska, Ewolucja koncepcji mapy gospodarczej do zarządzania państwem (XVIII–XX w.)
11:30 – 11:50 – Henryk Bartoszewicz, Prace kartograficzne Korpusu Inżynierów Koronnych. Dzieła i ich autorzy. Stan zachowania opracowań kartograficznych
11:50 – 12:10 – Dariusz Przybytek, Kartograficzna wizja odradzającej się Polski w latach 1916–1921 i zmiana jej granic po 1945 r.
12:10 – 12:30 – Lucyna Szaniawska, Obraz granic państwowych i administracyjnych Rzeczypospolitej w latach 1945–1952 na mapach z tego okresu
12:30 – 12:50 – Bogdan Wolak, Ewolucja treści polskich map katastralnych (ewidencyjnych)
12:50 – 13:10 – Maciej Obrębski, Mapa w służbie wymiaru sprawiedliwości na przykładzie postępowań reprywatyzacyjnych
13:10 – 13:30 – Kamil Nieścioruk, Początki polskiej kartografii komputerowej
13:30 – 14:30 – Przerwa na poczęstunek
14:30 – 14:50 – Karol Łopatecki, Słupy Bolesława Chrobrego: mit historyczno-kartograficzny w służbie państwa i narodu polskiego
14:50 – 15:10 – Rafał Michałowski, Zygmunt Światopełk Słupski (1851–1928) zapomniany autor map i atlasu Wielkiego Księstwa Poznańskiego
15:10 – 16:00 – Dyskusja
16:15 – ZWIEDZANIE WYSTAWY (Wprowadzenie i oprowadzanie kuratorskie – Kazimierz Kozica) Piękne i rzadkie – najsłynniejsze mapy Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego
18:00 – UROCZYSTA KOLACJA

12 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
9:00 – 10:00 – SESJA STUDENCKA
9:00 – 9:15 – Joanna Ziółkowska, Mapa w służbie oświaty w XVIII wieku
9:15 – 9:30 – Dorota Kąkol, Ikonografia „Theatrum Europaeum”. Część pierwsza: frontyspisy
9:30 – 9:45 – Marcin Wereszczyński, Wykorzystanie dawnego urzędowego planu Warszawy do opracowania koncepcji mapy podkładowej Warszawy przełomu XIX i XX wieku
9:45 – 10:00 – Mateusz Zawadzki, Drogi pocztowe w służbie państwa na przykładzie staropolskiego województwa lubelskiego
10:00 – 10:20 – Paweł Weszpiński, Porównanie urzędowych i komercyjnych XIX-wiecznych planów miasta na przykładzie Warszawy
10:20 – 10:40 – Teresa Bogacz, Beata Konopska, Nazwy ulic w centrach polskich miast na planach z lat 1918–2018 – kierunki zmian i ich uwarunkowania
10:40 – 11:10 – Dyskusja
11:10 – 11:40 – Przerwa kawowa
11:40 – 12:00 – Grażyna Dudzicka, Dorota Gazicka-Wójtowicz, Czy jednak M. Beniowski był przed J. Cookiem? Nieznana rękopiśmienna mapa ze zbiorów Biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
12:20 – 12:40 – Radosław Skrycki, „Polskie” źródło kartograficzne do trzeciej wyprawy Cooka
12:40 – 13:00 – Leszek Opyrchał, Łukasz Cholewiński, Wojciech Dornowski, Plany Kamieńca Podolskiego w Archiwum Wojennym w Wiedniu
13:00 – 13:20 – Tomasz Panecki, Piotr Kann, Cyfrowa edycja „Mapy topograficznej, wojskowej i statystycznej Wielkopolski” (1807-1812), tzw. mapy Gaula/Raczyńskiego
13:20 – 13:40 – Piotr Grabowski, Polacy w Zaborze Pruskim (1900–1919) w opracowaniach Eugeniusza Romera
13:40 – 14:30 – Dyskusja
14:30 – 16:00 – Przerwa obiadowa
16:00 – 16:20 – Marta Kuc-Czerep, Katarzyna Słomska, Socjotopografia Warszawy w XVIII wieku – zarys projektu
16:20 – 16:40 – Jakub Kuna, Metoda progresji, retrogresji i kombinowana w kartograficznej rekonstrukcji zabudowy – studium na przykładzie Bychawy w 1938 roku
16:40 – 17:00 – Tomasz Panecki, Katarzyna Słomska, Wyzwania kartografii historycznej
17:00 – 18:00 – DYSKUSJA KOŃCOWA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI
18:00 – UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
18:15 – 20:00 – Zebranie Zespołu Historii Kartografii (dot. członków Zespołu)

13 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
10:00 – 11:30 – Zwiedzanie Muzeum Warszawy z oprowadzaniem kuratorskim. Część 1.
11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 – Zwiedzanie Muzeum Warszawy z oprowadzaniem kuratorskim. Część 2.

INFORMACJE DODATKOWE

  • nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji
  • Zwiedzanie Muzeum Warszawy rozpoczynamy w kamienicy Rynek Starego Miasta 42