XXXIII OKHK w Supraślu 2020 – komunikat 1

 

 

 

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają do udziału w XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii
Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury
Konferencja odbędzie się w Supraślu (k. Białegostoku) w dniach 16–18 września 2020 roku

INFORMACJE O KONFERENCJI I KONTAKT
Konferencyjne Komunikaty, zawierające szczegółowe informacje programowe i organizacyjne będą publikowane na stronach:
www.maphist.pl
www.geoforum.pl
www.kartografia.org

Organizację konferencji w zakresie zgłoszeń uczestników koordynują:
dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB
e-mail: k.lopatecki@uwb.edu.pl
oraz
dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ
e-mail: jakub.niedzwiedz@uj.edu.pl

Szczegółowe informacje dla uczestników: PDF Komunikat nr 1.