XXXIII OKHK w Supraślu 2020 – podsumowanie

W dniach 16–18 września 2020 odbyła się w Supraślu
XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii
Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury

Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 
Materiały do pobrania: Zapowiedź XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Program XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Plakat XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii.

Program konferencji

16 WRZEŚNIA 2020 (ŚRODA)

10.00–11.30 – SESJA 1 – INAUGURACYJNA

10.00 – Uroczyste otwarcie
10.10–10.30 – Jakub Niedźwiedź, O pożytkach studiowania literatury i kartografii
10.30–10.50 – Karol Łopatecki, Jak Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się „mocarstwem europejskim”: rola atlasu Orteliusa (1570) i chorografii Blaise de Vigenère (1573)
10.50–11.10 – Marzena Liedke, Profesor Stanisław Alexandrowicz – wspomnienie o historyku kartografii dawnej Rzeczpospolitej
11.10–11.30 – dyskusja
11.30–11.50 – przerwa kawowa

11.50–13.30 – SESJA 2 – STUDENCKO-DOKTORANCKA 1
11.50–12.05 – Michał Mauks, Mapa Agryppy, Res geste Divi Augusti i kontrola nad rzymskim orbis terrarum
12.05–12.20 – Monika Kozłowska-Szyc, Znajomość ziemi – gleboznawstwo w świetle wczesnonowożytnych podręczników agrarnych
12.20–12.35 – Marta Kupczewska, Itinerarium wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego z Kijowa do Zamościa, 4–21 XI 1619 r.
12.35–12.50 – Karolina Kwaśna, Being the first that ever was here cut… Mapa Nowej Anglii, a może opowieść o kłopotach Anglików
12.50–13.05 – Tomasz Królik, Tomasz Panecki, Ocena wiarygodności tzw. szkiców parafialnych K. Perthéesa na przykładzie sieci osadniczej powiatu gostyńskiego
13.05–13.30 – dyskusja

13.30–15.00 – obiad

15.00–16.20 – SESJA 3 – STUDENCKO-DOKTORANCKA 2
15.00–15.15 – Jakub Grodzki, Zakres terytorialny dystryktu podlaskiego Kościoła ewangelicko-reformowanego w pierwszej połowie XVII w.
15.15–15.30 – Tomasz Tarasiuk, Z miarką przez Pomorze: kataster szwedzki, czyli najdawniejsze mapy katastralne Pomorza
15.30–15.45 – Robert Mieleszczyk, Jana Andrzeja Morsztyna mapa trunków europejskich
15.45–16.00 – Katarzyna Lisiecka, Romantyczna wizja granic Polski. Mapa Pomorza (i Nowej Marchii) Jędrzeja Słowaczyńskiego
16.00–16.20 – dyskusja
16.20–16.40 – przerwa kawowa

16.40–18.00 – SESJA 4 – CHOROGRAFIE REALNE I FIKCYJNE 1
16.40–17.00 – Tomasz Mojsik, Przestrzeń świata greckiego w literaturze rzymskiej: zmiana perspektyw czy kreatywna adaptacja?
17.00–17.20 – Dariusz Chemperek, Kochanowski w Zamchu (?). Utwory zamechskie w świetle genealogii i kartografii krytycznej
17.20–17.40 – Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Marzena Liedke, Religijna i gospodarcza geografia Wilna w pierwszej połowie XVII w. (w świetle rejestrów domów z 1636 i 1639 r.)
17.40–18.00 – dyskusja

19.00 – uroczysta kolacja

17 WRZEŚNIA 2020 (CZWARTEK)

9.00–10.20 – SESJA 5 – CHOROGRAFIE REALNE I FIKCYJNE 2
9.00–9.20 – Marion Rutz, Dynamika odwrotów – porównanie chorografii Polski i Litwy w atlasach Orteliusa, Mercatora i Blaeu’a
9.20–9.40 – Kamil Nieścioruk, Na początku było słowo. A potem mapa. O roli kartografii w subkreacji Tolkiena, tolkienistyce i posttolkienistyce
9.40–10.00 – Bogdan Wolak, Chorografia „Geografii polskiej Warmii” W. Barczewskiego w ujęciu jakościowym i ilościowym
10.00–10.20 – dyskusja
10.20–10.40 – przerwa kawowa

10.40–12.00 – SESJA 6 – MAPA W LITERATURZE I FILMIE
10.40–11.00 – Igor Piotrowski, Podróż do kresu mapy. Rajza Mirona Białoszewskiego w kontekście dekonstrukcji kartografii
11.00–11.20 – Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Mapa Issaka Tiriona a „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk
11.20–11.40 – Leszek Opyrchał, Mapa jako bohater filmu „Złoto MacKenny”
11.40–12.00 – dyskusja
12.00–12.20 – przerwa kawowa

12.20–13.30 – SESJA 7 – LEGENDY, PERYMAPY I KOMENTARZE 1
12.20–12.30 – Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Supryn, Szukając liter, szukając słów. Możliwości wykorzystania technik analitycznych i procesów konserwatorskich w uczytelnieniu tekstów w zabytkach kartograficznych na przykładzie mapy A. Hindenberga IXNOOPΘGPAΦIA PLESNIACA (Pszczyna 1636 r.)
12.30–12.50 – Joanna Ziółkowska-Krzywda, Piórkiem po mapie – 30 lat Szkoły Rycerskiej na Atlasie Leonharda Eulera
12.50–13.10 – Tomasz Olenderek, Tekst towarzyszący mapie w kartografii leśnej Królestwa Polskiego
13.10–13.30 – dyskusja

13.30–15.00 – obiad

15.00–16.20 – SESJA 8 – LEGENDY, PERYMAPY I KOMENTARZE 2
15.00–15.20 – Bogusław Dybaś, Problematyka fortyfikacyjna w opisach do mapy Miega (1779–1783)
15.20–15.40 – Bogumił Szady, Między tekstem a mapą. „Geograficzno-statystyczne opisanie parafiów Królestwa Polskiego” Karola Perthéesa z 1790 r.
15.40–16.00 – Lucyna Szaniawska, Objaśnienia treści map tematycznych na przykładzie map wojennych 12 Kompanii Geograficznej
16.00–16.20 – dyskusja
16.20–16.40 – przerwa kawowa

16.40–18.00 – SESJA 9 – NARRACJE PODRÓŻNICZE I MAPOWANIE
16.40–17.00 – Anna Kołos, „Et ultimi ad auroram Seres”. Mapowanie Chin od średniowiecza do XVII wieku
17.00–17.20 – Piotr Tafiłowski, Fabularyzacja przestrzeni: osmański podbój Egiptu (1517) w narracji Ludwika Tuberona
17.20–17.40 – Dorota Siwicka, Wierna mapa. Podróż Konstantego Tyszkiewicza po rzece Wilii
17.40–18.00 – dyskusja

18.15 – OBRADY ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII

19.30 – kolacja

18 WRZEŚNIA 2020 (PIĄTEK)

9.00–10.20 – SESJA 10 – MAPA A ILUSTRACJA
9.00–9.20 – Anna Pastorek, Bitwa morska pod Downs (1639 r.) – mapa, tekst, ryciny
9.20–9.40 – Rostyslav Sossa, Polityczne i administracyjne granice ziem ukraińskich w pracach G. Beauplana
9.40–10.00 – Paweł Krokosz, Dawne mapy historyczne – uzupełnienie syntez dziejów Rosji z XVIII–XIX w.
10.00–10.20 – dyskusja
10.20–10.40 – przerwa kawowa

10.40–12.00 – SESJA 11 – PODSUMOWUJĄCA
10.40–11.00 – Radosław Skrycki, Mapa jako książka. O ramie wydawniczej, dedykacjach i nietypowym przypadku Eilharda Lubinusa
11.00–11.20 – Wojciech Walczak, Karol Łopatecki, Andrew Pernal, Kartografowie biurowi w działaniu. Chorografia i atlas Rzeczypospolitej Nicolasa (?) Sansona
11.20–11.40 – Paweł Bukowiec, Dyskurs jako kartograf. Próba uważnej lektury pewnej schematycznej mapki
12.30–12.50 – Beata Konopska, Maria Kuźma, Rola tekstu w pracy nad dawną mapą. Refleksje warsztatowe
12.00–12.30 – dyskusja i zamknięcie obrad

12.30–14.00 obiad
14.00–15.30 – ZWIEDZANIE ŁAWRY W SUPRAŚLU
15.30 – WYCIECZKA
19.00 – kolacja