Z dziejów kartografii, vol. XIX, 2015. Contents

Czterdziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk = Forty years of activity of the Team for the History of Cartography at the Institute of History of Science, Polish Academy of Sciences

 • Teresa Bogacz, Beata Konopska, Wstęp, s. 1-7. » See PDF
 • Jerzy Ostrowski, Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk = Forty years of activity of the Team for the History of Cartography at the Institute of History of Science, Polish Academy of Sciences, s. 9-24. » See PDF
 • Jerzy Ostrowski, Załączniki, s. 25-60. » See PDF
  • Załącznik 1. Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii, s. 25-29.
  • Załącznik 2. Sprawozdania z posiedzeń Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN, s. 30-31.
  • Załącznik 3. Opublikowane materiały ogólnopolskich konferencji historyków kartografii
   • A. Seria „Z Dziejów Kartografii”, s. 32-55.
   • B. Wydania zbiorowe poza serią, s. 55-58.
  • Załącznik 4. Inne publikacje przygotowane z udziałem członków Zespołu i wydane pod jego patronatem, s. 59-60.
 • Członkowie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN w 2015 roku, s. 61-107. » See PDF