29. PCCH Conference – Wrocław 2015

The text is in Polish.

W dniach 24-26 września 2014 roku odbędzie się we Wrocławiu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie Mapa jako narracja interpretacyjna. Konferencję organizują: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas konferencji Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN będzie obchodził jubileusz 40-lecia; w związku z tym hasłem pierwszego dnia obrad będzie „Stan polskich badań nad dziejami kartografii z perspektywy 40 lat działalności Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN”. Obrady drugiego i trzeciego dnia przebiegać będą pod hasłem „Mapa jako zapis zdarzeń przestrzennych – otwarcie na nowe obszary, tematy i metody badań

Comments are closed.