Prof. Stanisław Alexandrowicz is died

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2015 r.,
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie,
Nasz wielki Nauczyciel, Przyjaciel i Mentor
Profesor
STANISŁAW
ALEXANDROWICZ
Urodzony 5.04.1931 r. w Wilnie, Sybirak, profesor historii Uniwersytetu Poznańskiego,
Białostockiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wieloletni członek i przewodniczący Zespołu Historii Kartografii PAN,
autor fundamentalnych prac o dawnej kartografii Rzeczypospolitej i Litwy

Comments are closed.