30. PCCH – Toruń 2016

W dniach 13-15 października 2016 r. odbyła się w Toruniu XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W pierwszym dniu obrady miały miejsce w Grudziądzu. W drugim i trzecim dniu obrady odbyły się w Toruniu, w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.
O konferencji napisali: „Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku”. XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii – Toruń–Grudziądz, 13–15 października 2016 r., Jerzy Ostrowski, Studia Geohistorica, 2017, nr 5, s. 282–287; XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Eugeniusz Sobczyński, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, No 7 (2016), s. 333–339, zobacz: PDF 1 lub PDF 2.

Comments are closed.