Dr Jarosław Łuczyński is dead

Sorry, this Polish text will be translated soon.

Dnia 2 października 2012 roku zmarł w Toruniu śp. dr Jarosław Łuczyński, członek Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN.
PDF Ph.D. Jarosław Łuczyński necrology (in Polish)

Był autorem referatów i aktywnym uczestnikiem Ogólnopolskich Konferencji Historyków Kartografii:

  • Miasta Rzeczypospolitej na planach i widokach w „Civitates Orbis Terrarum” Georga Brauna i Franza Hogenberga. » 23. PCCH, Warsaw 2009
  • Toruński egzemplarz atlasu Gerarda Mercatora z 1595 roku.
    » 24. PCCH, Chojna 2010
  • Przestrzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie „radziwiłłowskiej” T. Makowskiego (1613) w świetle treści kartograficznej i opisowej.
    » 25. PCCH, Poznań 2011
  • Etapy rozwoju kartografii wielkich miast przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
    » 26. PCCH, Warsaw 2012

Działał na wielu polach, był też nauczycielem i wykładowcą akademickim, dlatego zachowają go w pamięci liczne środowiska – m.in. tak wspominają go harcerze
» http://www.harcerze.zhr.pl/news/124/n/173 (site in Polish).

Comments are closed.