28. PCCH in Szczecin 2014 prev

Sorry, this text is in Polish

ZESPÓŁ  HISTORII  KARTOGRAFII  PRZY  INSTYTUCIE  HISTORII  NAUKI  PAN
INSTYTUT  HISTORII  I  STOSUNKÓW  MIĘDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

Zapraszają na

XXVIII Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii

Kartografia morska i krain nadmorskich

Szczecin, 18–20 września 2014 r.

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii odbędzie się w dniach 18–20 września 2014 r. w Szczecinie. Z uwagi na przygotowany przez Zespół Historii Kartografii PAN panel z zakresu historii kartografii, Konferencja będzie częścią obywającego się w tym czasie w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Zbieżność miejsca i czasu organizacji Konferencji oraz Zjazdu wynika z chęci umożliwienia zainteresowanym wzięcia udziału w obu tych wydarzeniach.

Podczas XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii przewidziane zostały dwa bloki tematyczne:

  • pierwszy, związany z hasłem Zjazdu „Polska–Bałtyk–Europa”, dotyczyć będzie zagadnień analizy i wykorzystywania w badaniach dawnych map Bałtyku i regionów związanych z nim geograficznie, politycznie lub kulturowo.
  • drugi poświęcony zostanie polskim historykom kartografii, widzianym przez pryzmat szkół badawczych, które tworzyli, oraz przełomowych dzieł, które były ich udziałem.

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 kwietnia 2014 r. Do wygłoszenia zostanie zakwalifikowanych po 10 półgodzinnych referatów do każdego bloku tematycznego. Referaty poświęcone kartografii Bałtyku zostaną opublikowane w materiałach przygotowanych na dzień Konferencji, stąd zgłaszający wystąpienie muszą się liczyć z koniecznością oddania gotowego tekstu do 30 czerwca 2014 r. Materiały dotyczące historyków kartografii (drugi blok tematyczny) zostaną opublikowane w 2015 roku w księdze jubileuszowej poświęconej 40-leciu Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN.

Opłata za XXVIII Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii wynosi 300 zł i jest niezależna od opłaty zjazdowej. Nie obejmuje noclegów, zawiera natomiast koszty wyżywienia, materiały konferencyjne oraz wycieczkę 20 września. Należy wnieść ją do 30 czerwca 2014 na konto Instytutu Historii Nauki PAN: 13 1240 6247 1111 0000 4977 8414, z dopiskiem: XXVIII OKHK.

Szczegółowe informacje:
www.maphist.pl, email: zespol@maphist.pl
lub tradycyjna poczta:
Radosław Skrycki
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

PDF Pobierz komunikat XXVIII OKHK     DOC Pobierz komunikat XXVIII OKHK

PDF Pobierz zgłoszenie na XXVIII OKHK     DOC Pobierz zgłoszenie na XXVIII OKHK