XXVII OKHK – Lublin 2013

W dniach 19-21 września 2013 roku odbędzie się w Lublinie XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będą DAWNE MAPY JAKO ŹRÓDŁA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH I HISTORYCZNYCH

Konferencję organizują Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne o. Lublin oraz Archiwum Państwowe w Zamościu.

Tematyka konferencji będzie poświęcona zagadnieniom określonym w czterech blokach tematycznych zatytułowanych następująco: Dawne mapy w badaniach środowiska, Kartografia kościelna, Dawne mapy pograniczy oraz Metody i techniki badania map dawnych. W ramach konferencji organizatorzy przewidzieli zwiedzanie Archiwum Państwowego w Zamościu oraz wystawę zbiorów kartograficznych KUL.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Zakładu Kartografii i Geomatyki UMCS:

Możliwość komentowania jest wyłączona.