XXXIII OKHK – Supraśl 2020

W dniach 16–18 września 2020 r. odbyła się w Supraślu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podczas dwu dni obrad, pomiędzy wietrzeniem i dezynfekcją sali uczestnicy wysłuchali ok. 40 referatów, w tym o nietypowych „zastosowaniach” map. Np. Leszek Opyrchał (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT) zaprezentował rolę mapy w filmie „Złoto MacKenny”, zaś Joanna Ziółkowska-Krzywda (Wydział Polonistyki UW) potraktowała zapiski na kartach atlasu Atlas Geographicus : Omnes Orbis Terrarum Regiones… Leonharda Eulera jako źródło do badań nad relacjami adeptów Szkoły Rycerskiej i ich dosadnym słownictwem.
Teksty wystąpień ukażą się w 23. tomie „Z dziejów kartografii”, przygotowywanym do wydania w 2021 r.
O konferencji napisała i opatrzyła pięknymi zdjęciami Anna Kuklińska (Gabinet Zbiorów Kartograficznych BUW) na blogu BUW.
Materiały do pobrania: Zapowiedź XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Program XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Plakat XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii.

Przypisano kategorię OKHK

XXXII OKHK – Warszawa 2018

W dniach 11–13 października 2018 r. odbyła się w Warszawie XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Mapa w służbie państwa. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej oraz Muzeum Warszawy.
W ramach konferencji uczestnicy zwiedzili na Zamku Królewskim wystawę Piękne i rzadkie – najsłynniejsze mapy Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego, której kuratorem był Kazimierz Kozica, oraz zostali oprowadzeni przez kuratora po wystawach Muzeum Warszawy.
O konferencji napisali: Mapa w służbie państwa. XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Warszawa, 11–13 października 2018 r. Streszczenia referatów. Piękne i rzadkie. Najsłynniejsze mapy I Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, oprac. Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński, Instytut Historii Nauki PAN, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Warszawy 2018, s. 167.

Przypisano kategorię OKHK

XXXI OKHK – Nieborów 2017

W dniach 19–21 października 2017 r. odbyła się w Warszawie i Nieborowie XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Dawne mapy i atlasy historyczne. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Muzeum Warszawy.
Miejscem były: otwarta po remoncie siedziba Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, a następnie Pałac Radziwiłłów w Nieborowie (Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie).
O konferencji napisał: XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Paweł E. Weszpiński, Muzeum Warszawy, 2018, s. 469–473, zobacz: PDF

Przypisano kategorię OKHK

XXX OKHK – Toruń 2016

W dniach 13-15 października 2016 r. odbyła się w Toruniu XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W pierwszym dniu obrady miały miejsce w Grudziądzu. W drugim i trzecim dniu obrady odbyły się w Toruniu, w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.
O konferencji napisali: „Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku”. XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii – Toruń–Grudziądz, 13–15 października 2016 r., Jerzy Ostrowski, Studia Geohistorica, 2017, nr 5, s. 282–287; XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Eugeniusz Sobczyński, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, No 7 (2016), s. 333–339, zobacz: PDF 1 lub PDF 2.

Przypisano kategorię OKHK

XXIX OKHK – Wrocław 2015

W dniach 24-26 września 2014 roku odbędzie się we Wrocławiu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie Mapa jako narracja interpretacyjna. Konferencję organizują: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas konferencji Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN będzie obchodził jubileusz 40-lecia; w związku z tym hasłem pierwszego dnia obrad będzie „Stan polskich badań nad dziejami kartografii z perspektywy 40 lat działalności Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN”. Obrady drugiego i trzeciego dnia przebiegać będą pod hasłem „Mapa jako zapis zdarzeń przestrzennych – otwarcie na nowe obszary, tematy i metody badań

Przypisano kategorię OKHK

XXVIII OKHK – Szczecin 2014

W dniach 18-20 września 2014 roku odbędzie się w Szczecinie XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie Kartografia morska i krain nadmorskich. Konferencję organizują Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z uwagi na przygotowany przez Zespół Historii Kartografii PAN panel z zakresu historii kartografii, Konferencja będzie częścią odbywającego się w tym czasie w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Zbieżność miejsca i czasu organizacji Konferencji oraz Zjazdu wynika z chęci umożliwienia zainteresowanym wzięcia udziału w obu tych wydarzeniach.

Przypisano kategorię OKHK

XXVII OKHK – Lublin 2013

W dniach 19-21 września 2013 roku odbędzie się w Lublinie XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będą DAWNE MAPY JAKO ŹRÓDŁA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH I HISTORYCZNYCH

Konferencję organizują Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne o. Lublin oraz Archiwum Państwowe w Zamościu.

Tematyka konferencji będzie poświęcona zagadnieniom określonym w czterech blokach tematycznych zatytułowanych następująco: Dawne mapy w badaniach środowiska, Kartografia kościelna, Dawne mapy pograniczy oraz Metody i techniki badania map dawnych. W ramach konferencji organizatorzy przewidzieli zwiedzanie Archiwum Państwowego w Zamościu oraz wystawę zbiorów kartograficznych KUL.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Zakładu Kartografii i Geomatyki UMCS:

Przypisano kategorię OKHK