Z dziejów kartografii, vol. XXIV, 2022. Contents

MAPA A TEKST = MAP AND TEXT

Spis treści = Contents, s. 1-8. » See PDF

 • Karol Łopatecki, Od redaktora naukowego = From the scientific editor, s. 9-12. » See PDF
 • Michał Mauks, Mapa Agryppy, Res gestae Divi Augusti i kontrola nad rzymskim orbis terrarum = Agrippa’s map, Res gestae Divi Augusti and control of the Roman orbis terrarum, s. 13-24. » See PDF
 • Bogdan Burliga, Google Maps na blisko 1500 lat przed Google Maps: zwięzła legenda do mozaikowej mapy z Madaby = Google Maps nearly 1,500 years before Google Maps: brief legenda to the Madaba Mosaic Map, s. 25-46. » See PDF
 • Piotr Tafiłowski, Fabularyzacja przestrzeni: osmański podbój Egiptu (1517) w narracji Ludwika Tuberona de Crieva = Fictionalization of Space: Ottoman Conquest of Egypt (1517) in the narrative by Louis Tuberon, s. 47-56. » See PDF
 • Dariusz Chemperek, Strumienie, drzewa, nimfy… – Jan Kochanowski w Zamchu. Dryas zamechska i Pan Zamchanus w świetle geografii historycznej i kartografii krytycznej = Jan Kochanowski in Zamch (?). Dryas zamechska and Pan Zamchanus in the light of historical geography and critical cartography, s. 57-79. » See PDF
 • Lucyna Szaniawska, Objaśnienia na mapach drukowanych w XVI i XVII wieku, uczytelniające ich treść = Explanations on maps printed in the 16th and 17th centuries, clarifying their content, s. 81-148. » See PDF
 • Aliaksei Adamovitch, O doprecyzowaniu datowania „Radziwiłłowskiej” mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego z roku 1613 = On the clarification of the dating of the Radziwill map of the Grand Duchy of Lithuania from 1613, s. 149-173. » See PDF
 • Jerzy Czajewski, Kartografia wojny smoleńskiej (1632–1634) w obrazach i słowach = Cartography of the Smolensk War (1632–1634) in images and words, s. 175-230. » See PDF
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Jolanta Czuczko, Szukając liter, szukając słów. Możliwości wykorzystania technik analitycznych i procesów konserwatorskich w uczytelnieniu tekstów w zabytkach kartograficznych na przykładzie mapy Hindenberga IXNOOPΘOΓPAΦIA PLESNIACA = In search of letters, in search of words. Possibilities for applying analytical techniques and conservation processes in improving the legibility of texts in cartographic objects on the example of an Hindenberg map IXNOOPΘOΓPAΦIA PLESNIACA, s. 231-264. » See PDF
 • Anna Pastorek, Bitwa morska pod Downs w 1639 roku – mapa, tekst, ryciny = The naval Battle of the Downs in 1639 – map, text, engravings, s. 265-280. » See PDF
 • Karolina Kwaśna, Opowieści z pogranicza. O ukrytej geografii Mapy Nowej Anglii Johna Fostera = Tales from the Borderland. Hidden Geographies in John Foster’s A Map of New England, s. 281-304. » See PDF
 • Radosław Skrycki, Mapa jako książka. O ramie wydawniczej, dedykacjach i nietypowym przypadku Eilharda Lubinusa = The map as a book. On the publishing frame, dedications and the unusual case of Eilhard Lubinus, s. 305-320. » See PDF
 • Robert Mileszczyk, Jana Andrzeja Morsztyna poetycka mapa trunków europejskich = Jan Andrzej Morsztyn’s poetic map of European alcoholic beverages, s. 321-339. » See PDF
 • Rostyslav Sossa, Polityczne i administracyjne granice ziem ukraińskich w pracach Guillaume’a Beauplana = Political borders and administrative boundaries of Ukrainian lands in the works of G. Beauplan, s. 341-356. » See PDF
 • Karol Łopatecki, Wojciech Krawczuk, Szwedzki plan oblężenia Krakowa z 1655 roku jako przykład wykorzystania prac kartograficznych w komunikacji epistolarnej = The Swedish plan of the siege of Krakow from 1655 as an example of cartographic works used in epistolary communication, s. 357-382. » See PDF
 • Tomasz Tarasiuk, Z miarką przez Pomorze: kataster szwedzki, czyli najdawniejsze mapy katastralne Pomorza = Measuring Pomerania: Swedish cadastre, the oldest cadastral maps of Pomerania, s. 383-394. » See PDF
 • Bogusław Dybaś, Problematyka fortyfikacyjna w opisach do wojskowej mapy Galicji, tzw. Mapy Miega (1779–1783) = Fortification issues in descriptions to the military map of Galicia, known as the Mieg Map (1779–1783), s. 395-432. » See PDF
 • Katarzyna Lisiecka, Romantyczna wizja granic Polski. Mapa Pomorza (i Nowej Marchii) Jędrzeja Słowaczyńskiego = A romantic vision of Poland’s borders. Map of Pomerania (and New March) by Jędrzej Słowaczyński, s. 433-448. » See PDF
 • Dorota Siwicka, Wierna mapa. Podróż Konstantego Tyszkiewicza po rzece Wilii = Faithful map. Konstanty Tyszkiewicz’s journey on the Neris River, s. 449-467. » See PDF
 • Tomasz Olenderek, Mapy leśne z obszaru guberni lubelskiej = Forest maps of the Lublin governorate area, s. 469-488. » See PDF
 • Bogdan Wolak, Chorografia Geografii polskiej Warmii Walentego Barczewskiego w ujęciu jakościowym i ilościowym = Chorography of Walenty Barczewski’s Geography of Polish Warmia in qualitative and quantitative terms, s. 489-508. » See PDF
 • Lucyna Szaniawska, Objaśnienia na mapach tematycznych na przykładzie map wojennych, między innymi 12 Kompanii Geograficznej = Explanations on thematic maps on an example war maps, including the 12th Geographical Company, s. 509-547. » See PDF
 • Kamil Nieścioruk, Na początku było słowo. A potem mapa. O stosunku historii kartografii do map tolkienowskiego Śródziemia = In the beginning was the word. Then came a map. On relations of history of cartography and Tolkien’s Middle-earth, s. 549-559. » See PDF
 • Leszek Opyrchał, Mapa jako bohater filmu Złoto MacKenny = The map as a protagonist in the movie Mackenna’s Gold, s. 561-573. » See PDF
 • Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Mapa Isaaka Tiriona a Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk = Isaak Tirion’s map vs. The Books of Jacob by Olga Tokarczuk, s. 575-594. » See PDF
 • Beata Konopska, Teksty w pracy nad dawną mapą. Refleksje warsztatowe = Text at work on the old map. The workshop reflections, s. 595-610. » See PDF
 • Indeks geograficzny = Geographical index, s. 611-635. » See PDF
 • Indeks osobowy = Personal index, s. 637-656. » See PDF