Z dziejów kartografii, vol. XX, 2016. Contents

SZKOŁY, OŚRODKI I TWÓRCY POLSKIEJ HISTORII KARTOGRAFII (1945–2015) = SCHOOLS, CENTERS AND CREATORS OF POLISH HISTORY OF CARTOGRAPHY (1945–2015)

 • Teresa Bogacz, Beata Konopska, Wprowadzenie = Introduction, s. 9-14. » See PDF
 • Radosław Skrycki, Polska historia kartografii – próba oceny ostatnich 40 lat = Polish history of cartography – an attempt to assess the last 40 years, s. 15-23. » See PDF
 • Teresa Bogacz, Beata Konopska, Historia kartografii we Wrocławiu czy wrocławska szkoła historii kartografii = History of Cartography in Wrocław or the Wrocław School of the History of Cartography, s. 25-45. » See PDF
 • Lucyna Szaniawska, Budowanie warsztatu naukowego i prowadzenie prac badawczych z zakresu historii kartografii w Zakładzie Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej w latach 1946–2013 = The Development of Research Foundations and the Research in History of Cartography, Conducted at the National Library’s Division of Cartographic Collections from 1946 to 2013, s. 47-86. » See PDF
 • Janusz Gołaski, Maria Jankowska, Badania dawnych map w środowisku poznańskim = Major research areas on former maps in the Poznań region, s. 87-98.
 • Wiesław Sieradzan, Wkład toruńskiego ośrodka akademickiego po 1945 roku w tworzeniu wizerunku polskiej historii kartografii = The contribution of the Toruń Academic Centre after 1945 to the creation of the image of the Polish history of cartography, s. 99-115.
 • Radosław Skrycki, Szczecińskie badania nad historią kartografii i prekursorskie prace Mieczysława Stelmacha = Szczecin’s research on the history of cartography and the pioneering work of Mieczysław Stelmach, s. 117-123. » See PDF
 • Pavel Neytchev, Udział Zakładu Kartografii Uniwersytetu Gdańskiego w rozwoju kartografii i historii kartografii w Polsce w ostatnim półwieczu = Participation of the Department of Cartography at the University of Gdańsk in the development of cartography and the history of cartography in Poland over the last half-century, s. 125-132. » See PDF
 • Anna Wytyk, Zasoby dawnych map w Bibliotece Gdańskiej i ich naukowe wykorzystywanie w ostatnich kilkudziesięciu latach = Old map resources at the Gdańsk Library and their scientific use over the last few years, s. 133-137. » See PDF
 • Piotr Grabowski, Obszar Prus Wschodnich, Warmii i Mazur po 1945 r. w moich badaniach kartograficznych w latach 1975–2015 = Territories of Eastern Prussia, Warmia and Mazury after year 1945 in studies of mine in the years 1975–2015, s. 139-153. » See PDF
 • Henryk Rutkowski, Karol Buczek (1902–1983), s. 155-160. » See PDF
 • Henryk Rutkowski, Stanisław Herbst (1907–1973), s. 161-165. » See PDF
 • Andrzej Tomczak, Moja droga do kartografii = My way to cartography, s. 167-171.