I Seminarium ZHK 8-12-2020

W dniu 8 grudnia 2020 odbyło się pierwsze otwarte internetowe seminarium Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk zatytułowane „Zniekształcenia map dawnych”. Skorzystano z platformy MSTeams (http://tiny.cc/h6x5tz), a zarejestrowane efekty można obejrzeć na Youtube.
W ramach seminarium podsumowanie pierwszej edycji konkursu im. S. Alexandrowicza na najlepszą pracę dyplomową z zakresu historii kartografii przedstawił prof. Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński, przewodniczący Zespołu). Wygłoszono trzy prelekcje: Dr Kamil Nieścioruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ZHK) wprowadził w temat zniekształceń map i roli badań nad nimi, mgr Mateusz Palczewski (zwycięzca konkursu im. S. Alexandrowicza, zob. na Facebooku) opowiedział o wyzwaniach kalibracji zimnowojennych planów miast w środowisku GIS, a dr Paweł E. Weszpiński (Muzeum Warszawy, ZHK) podzielił się refleksjami dotyczącymi badaniami zniekształceń i popularyzacją dawnych planów Warszawy.
Szczegóły dostępne są na dołączonym plakacie oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

Zmarł prof. Andrzej Tomczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 8 lutego 2017 r. w wieku 94 lat
zmarł nasz Mistrz, Nauczyciel, Kolega
Nasz wielki Nauczyciel, Przyjaciel i Mentor
Śp. Profesor
ANDRZEJ  TOMCZAK
Pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu w latach 1946–1950 i 1957–1992.
Członek wielu towarzystw i organizacji naukowych oraz społecznych odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości.
W osobie Profesora straciliśmy nie tylko wielkiego Mistrza, Nauczyciela wielu pokoleń archiwistów i historyków, ale także Człowieka, który pozostanie dla nas niedościgłym wzorem.
Cześć Jego pamięci!

Wydział Nauk Historycznych
Instytut Historii i Archiwistyki
UMK w Toruniu

Pożegnanie akademickie odbędzie się w Toruniu 16 lutego 2017 roku o godzinie 11.30 w Foyer Auli UMK przy ul. Gagarina 11. Następnie, o godz. 13.00, odprawiona zostanie Msza Św. w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Panny Marii 2 w Toruniu.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 17 lutego 2017 r. o godz. 13.00  w Kościele Parafialnym w Giecznie k. Zgierza.

Profesor Andrzej Tomczak był członkiem założycielem Zespołu Historii Kartografii w Instytucie Historii Nauki PAN.

Zmarł prof. Stanisław Alexandrowicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2015 r.,
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie,
Nasz wielki Nauczyciel, Przyjaciel i Mentor
Profesor
STANISŁAW
ALEXANDROWICZ
Urodzony 5.04.1931 r. w Wilnie, Sybirak, profesor historii Uniwersytetu Poznańskiego,
Białostockiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wieloletni członek i przewodniczący Zespołu Historii Kartografii PAN,
autor fundamentalnych prac o dawnej kartografii Rzeczypospolitej i Litwy

Zebranie Zespołu 7 maja br.

7 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie (Pałac Staszica) odbędzie się zebranie Zespołu Historyków Kartografii. Program zebrania zostanie rozesłany po świętach.
Radosław Skrycki – przewodniczący Zespołu

Jubileusz Profesora Andrzeja Tomczaka

W piątek, 12 października,
w Instytucie Historii i Archiwistyki
UMK uroczyście obchodzono
90. rocznicę urodzin prof. Andrzeja Tomczaka, znakomitego historyka
i archiwisty, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

» Informacja na stronie IHiA UMK

 

 

 

Profesor Andrzej Tomczak od
wielu lat jest członkiem Zespołu.
Na zdjęciu obok, pan profesor
na XX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która
odbyła się w Polanicy w 2000 r.,
zawsze w miłym towarzystwie.

 

Zmarł dr Jarosław Łuczyński

Dnia 2 października 2012 roku zmarł w Toruniu śp. dr Jarosław Łuczyński, członek Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN.
PDF Nekrolog dr. Jarosława Łuczyńskiego

Był autorem referatów i aktywnym uczestnikiem Ogólnopolskich Konferencji Historyków Kartografii:

  • Miasta Rzeczypospolitej na planach i widokach w „Civitates Orbis Terrarum” Georga Brauna i Franza Hogenberga. » XXIII OKHK, Warszawa 2009
  • Toruński egzemplarz atlasu Gerarda Mercatora z 1595 roku.
    » XXIV OKHK, Chojna 2010
  • Przestrzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie „radziwiłłowskiej” T. Makowskiego (1613) w świetle treści kartograficznej i opisowej.
    » XXV OKHK, Poznań 2011
  • Etapy rozwoju kartografii wielkich miast przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
    » XXVI OKHK, Warszawa 2012

Działał na wielu polach, był też nauczycielem i wykładowcą akademickim, dlatego zachowają go w pamięci liczne środowiska – m.in. tak wspominają go harcerze
» http://www.harcerze.zhr.pl/news/124/n/173.