I Seminarium ZHK 8-12-2020

W dniu 8 grudnia 2020 odbyło się pierwsze otwarte internetowe seminarium Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk zatytułowane „Zniekształcenia map dawnych”. Skorzystano z platformy MSTeams (http://tiny.cc/h6x5tz), a zarejestrowane efekty można obejrzeć na Youtube.
W ramach seminarium podsumowanie pierwszej edycji konkursu im. S. Alexandrowicza na najlepszą pracę dyplomową z zakresu historii kartografii przedstawił prof. Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński, przewodniczący Zespołu). Wygłoszono trzy prelekcje: Dr Kamil Nieścioruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ZHK) wprowadził w temat zniekształceń map i roli badań nad nimi, mgr Mateusz Palczewski (zwycięzca konkursu im. S. Alexandrowicza, zob. na Facebooku) opowiedział o wyzwaniach kalibracji zimnowojennych planów miast w środowisku GIS, a dr Paweł E. Weszpiński (Muzeum Warszawy, ZHK) podzielił się refleksjami dotyczącymi badaniami zniekształceń i popularyzacją dawnych planów Warszawy.
Szczegóły dostępne są na dołączonym plakacie oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

XXXIII OKHK – Supraśl 2020

W dniach 16–18 września 2020 r. odbyła się w Supraślu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podczas dwu dni obrad, pomiędzy wietrzeniem i dezynfekcją sali uczestnicy wysłuchali ok. 40 referatów, w tym o nietypowych „zastosowaniach” map. Np. Leszek Opyrchał (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT) zaprezentował rolę mapy w filmie „Złoto MacKenny”, zaś Joanna Ziółkowska-Krzywda (Wydział Polonistyki UW) potraktowała zapiski na kartach atlasu Atlas Geographicus : Omnes Orbis Terrarum Regiones… Leonharda Eulera jako źródło do badań nad relacjami adeptów Szkoły Rycerskiej i ich dosadnym słownictwem.
Teksty wystąpień ukażą się w 23. tomie „Z dziejów kartografii”, przygotowywanym do wydania w 2021 r.
O konferencji napisała i opatrzyła pięknymi zdjęciami Anna Kuklińska (Gabinet Zbiorów Kartograficznych BUW) na blogu BUW.
Materiały do pobrania: Zapowiedź XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Program XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Plakat XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii.

Przypisano kategorię OKHK

XXXII OKHK – Warszawa 2018

W dniach 11–13 października 2018 r. odbyła się w Warszawie XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Mapa w służbie państwa. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej oraz Muzeum Warszawy.
W ramach konferencji uczestnicy zwiedzili na Zamku Królewskim wystawę Piękne i rzadkie – najsłynniejsze mapy Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego, której kuratorem był Kazimierz Kozica, oraz zostali oprowadzeni przez kuratora po wystawach Muzeum Warszawy.
O konferencji napisali: Mapa w służbie państwa. XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Warszawa, 11–13 października 2018 r. Streszczenia referatów. Piękne i rzadkie. Najsłynniejsze mapy I Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, oprac. Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński, Instytut Historii Nauki PAN, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Warszawy 2018, s. 167.

Przypisano kategorię OKHK

XXXI OKHK – Nieborów 2017

W dniach 19–21 października 2017 r. odbyła się w Warszawie i Nieborowie XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Dawne mapy i atlasy historyczne. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Muzeum Warszawy.
Miejscem były: otwarta po remoncie siedziba Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, a następnie Pałac Radziwiłłów w Nieborowie (Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie).
O konferencji napisał: XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Paweł E. Weszpiński, Muzeum Warszawy, 2018, s. 469–473, zobacz: PDF

Przypisano kategorię OKHK

XXX OKHK – Toruń 2016

W dniach 13-15 października 2016 r. odbyła się w Toruniu XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W pierwszym dniu obrady miały miejsce w Grudziądzu. W drugim i trzecim dniu obrady odbyły się w Toruniu, w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.
O konferencji napisali: „Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku”. XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii – Toruń–Grudziądz, 13–15 października 2016 r., Jerzy Ostrowski, Studia Geohistorica, 2017, nr 5, s. 282–287; XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Eugeniusz Sobczyński, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, No 7 (2016), s. 333–339, zobacz: PDF 1 lub PDF 2.

Przypisano kategorię OKHK