Zmarł dr Jarosław Łuczyński

Dnia 2 października 2012 roku zmarł w Toruniu śp. dr Jarosław Łuczyński, członek Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN.
PDF Nekrolog dr. Jarosława Łuczyńskiego

Był autorem referatów i aktywnym uczestnikiem Ogólnopolskich Konferencji Historyków Kartografii:

  • Miasta Rzeczypospolitej na planach i widokach w „Civitates Orbis Terrarum” Georga Brauna i Franza Hogenberga. » XXIII OKHK, Warszawa 2009
  • Toruński egzemplarz atlasu Gerarda Mercatora z 1595 roku.
    » XXIV OKHK, Chojna 2010
  • Przestrzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie „radziwiłłowskiej” T. Makowskiego (1613) w świetle treści kartograficznej i opisowej.
    » XXV OKHK, Poznań 2011
  • Etapy rozwoju kartografii wielkich miast przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
    » XXVI OKHK, Warszawa 2012

Działał na wielu polach, był też nauczycielem i wykładowcą akademickim, dlatego zachowają go w pamięci liczne środowiska – m.in. tak wspominają go harcerze
» http://www.harcerze.zhr.pl/news/124/n/173.

XXVII OKHK – Lublin 2013

W dniach 19-21 września 2013 roku odbędzie się w Lublinie XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będą DAWNE MAPY JAKO ŹRÓDŁA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH I HISTORYCZNYCH

Konferencję organizują Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne o. Lublin oraz Archiwum Państwowe w Zamościu.

Tematyka konferencji będzie poświęcona zagadnieniom określonym w czterech blokach tematycznych zatytułowanych następująco: Dawne mapy w badaniach środowiska, Kartografia kościelna, Dawne mapy pograniczy oraz Metody i techniki badania map dawnych. W ramach konferencji organizatorzy przewidzieli zwiedzanie Archiwum Państwowego w Zamościu oraz wystawę zbiorów kartograficznych KUL.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Zakładu Kartografii i Geomatyki UMCS:

Przypisano kategorię OKHK