Jubileusz Profesora Andrzeja Tomczaka

W piątek, 12 października,
w Instytucie Historii i Archiwistyki
UMK uroczyście obchodzono
90. rocznicę urodzin prof. Andrzeja Tomczaka, znakomitego historyka
i archiwisty, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

» Informacja na stronie IHiA UMK

 

 

 

Profesor Andrzej Tomczak od
wielu lat jest członkiem Zespołu.
Na zdjęciu obok, pan profesor
na XX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która
odbyła się w Polanicy w 2000 r.,
zawsze w miłym towarzystwie.