XXVIII OKHK – Szczecin 2014

W dniach 18-20 września 2014 roku odbędzie się w Szczecinie XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie Kartografia morska i krain nadmorskich. Konferencję organizują Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z uwagi na przygotowany przez Zespół Historii Kartografii PAN panel z zakresu historii kartografii, Konferencja będzie częścią odbywającego się w tym czasie w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Zbieżność miejsca i czasu organizacji Konferencji oraz Zjazdu wynika z chęci umożliwienia zainteresowanym wzięcia udziału w obu tych wydarzeniach.

Przypisano kategorię OKHK